gc21.jpgOg brått var det hele over. Ingen flere møter, ingen flere taler. Fredag var møtets siste dag og ble avsluttet med plenumsmøte der en skulle endelig vedta resolusjonene som var diskutert lenge og hadde gått igjennom drafting commitee. Og som ventet, men fremdeles som en lettelse gikk ungdomsresolusjonen også igjennom her. Resolusjonen, som er fremmet av Norge, fikk stor tilslutning hos UN-Habitats medlemsland. I tillegg hadde 71 ungdomsorganisasjoner fra 21 land som til sammen representerte hele 1 000 000 ungdommer gitt sin støtte til forslaget i forkant av Generalrådet.

Bakgrunnen for resolusjonen er UN-Habitats egen ungdomsstrategi der det blant annet er foreslått en slags finansiell mekanisme som kan generere penger til ungdomsinitiativ. Dette punktet ble understreket og etterspurt av 500 ungdomsdelegater på fjorårets World Urban Forum i Vancouver. At et samlet UN-Habitat nå går inn for dette fondet er et viktig løft for ungdom i utviklingsland og ikke minst for prosessen med å mainstreame ungdom i hele tankegangen til UN-Habitat. Det viser også at medlemslandene evner å ta ungdom på alvor og høre på de anbefalningene ungdommer selv gir.

En femtedel av jordens befolkning bor i dag i urbane områder, og et stort flertall av disse er ungdommer. I følge International Labour Organisation (ILO) er også halvparten av verdens arbeidsledige mellom 15 og 24 år. Fondet er ment til å støtte ungdom i urbane områder og vil kunne hjelpe til med å multiplisere best practises i innovative ungdomsledede prosjekter. Jeg håper at dette fondet vil ha en katalytisk effekt og at mange av de store næringslivspartnerne og ikke minst Verdensbanken vil se nytten av dette fondet. Det er viktig å satse på ungdommer i urban utvikling, og det kan, på samme måte som at kvinner nå er en del av alle program og policyer, kun oppnås gjennom et større fokus på ungdom. Det håper jeg dette fondet kan oppnå.

vallestad2.jpgDen siste dagen innebar også delegasjonenes closing statements. Jeg fikk, sammen med delegasjonsleder, ansvar for å gjøre Norges avsluttende innlegg. Og i det delegasjonsleder Per sa ordene ”I will now give the floor to our youth delegate”, brøt salen ut i spontan applaus. Ungdommer i plenumsdiskusjoner, eller forsåvidt i delegasjonen, er tydeligvis ikke vanlig kost i Habitat. Innlegget gikk bra, og svært mange kom bort i etterkant for å gratulere. Så la oss håpe at det neste gang er flere enn Norge som har ungdommer i den offisielle delegasjonen…

Så hva skjer nå? Nå har norske ungdomsorganisasjoner en viktig jobb å gjøre, og kanskje spesielt LNU. Til nå er det bare Norge som har spyttet penger inn i dette ungdomsfondet. Vi er avhengig av langt mer. LNU må kontakte sine søsterorganisasjoner i Europeiske land og få de til å presse sine myndigheter for å donere penger. Dette er en stor sjanse både for ungdom i utviklingsland og for et mer helhetlig syn på ungdom i FN. Vi kan ikke la det gli ut i sanden!

Og det var altså dagen kamptale. Nå tar jeg på meg solhatten og shortsen og reiser av gårde til Lamu, populært kalt Kenyas Zanzibar. Så da er det vel bare å takke for seg og å glede seg til utviklingen av UN-Habitat, et FN-program som i framtiden vil bli mer og mer viktig.

Foerst av alt, la meg beklage aa oe ae og alle andre resultat som skulle komme av at vi nordmenn absolutt skal ha saa saere bokstaver. Men det aa vaere norsk skal jo vaere litt saert. Og vaar rolle i FN er nok ikke noe unntak. Vi staar utenfor EU-blokken (uten at jeg skal diskutere hvorvidt det er fordelaktik eller ikke), vi staar sterkt paa vaare meninger og er frittalende og direkte paa ekte norsk vis. Men her er jeg glad for aa si at det er i positiv forstand. Rollen vaar i FN er viktig, ikke minst fordi vi sitter paa en stor pengesekk, men ogsaa fordi vi er et av de landene som jobber for et sterkere FN. Og naar sterke krefter oensker aa bygge ned det jeg anser som vaart sterkeste kort for en fredlig verden, da er det en viktig stemme aa ha.

To dager har gaatt siden forrige gang jeg blogget, og mye har hendt siden den gang. For det foerste har jeg hatt magesjau. Stort sett hele min andre natt i Nairobi gikk med til aa kaste opp, saa det ble lite soevn den natten. Men i FN er det ingen naade. Her har man en jobb aa gjoere. Statsraad Aaslaug Haga har ankommet og holdt sin statement for Generalraadet. Det var en progressiv tale som utfordret Habitat til aa ta utfordringer knyttet til ungdom og kvinner paa alvor, og til aa foelge FN-reformen som kommer opp om aa bare ha ett felles FN i hvert land. Men viktigst av alt, for ti minutter siden gikk vaar foreslaatte ungdomsresolusjon igjennom. Denne resolusjonen foreslaar aa opprette et fond for ungdomsinitiativ til utvikling. Norge gaar inn med 2 millioner USD over to aar og fondet skal gi mainstreaming av ungdom en kick-off. Denne resolusjonen har vaert min hovedoppgave, og jeg har de siste dagene drevet hektisk lobbyvirksomhet for aa faa bred stoette. Og naa gikk den altsaa igjennom. Saa naa er det bare aa gi seg selv et klapp paa skulderen og gaa videre til neste utfordring.

Livet som delegat i FN er svaert hektisk. Det er lange dager, lite mat (om en ikke passer paa aa faa i seg nok) og tonnevis av moeter. Men dette passer meg egentlig svaert bra. For en som liker aa loefte den ene foten foer den andre treffer bakken er dette livet. Og naar man ved en feiltagelse havner som oevrste tjenestemann paa delegatlister, er det jo ekstra underholdende…

Nairobi. Den eneste ikke-vestlige byen der et FN-program har sitt hovedkontor. Jeg dro av gårde lenge før fuglene hadde stått opp på lørdags morgen og skal nå være en uke på UN-Habitat’s 21. General Council. Dette er andre gangen jeg er i Afrika, og jeg er som forrige gang like fascinert av dette kontinentet. Få plasser i verden møter man så stor fattigdom og så mye lidelse. Flerfoldige millioner bor i slum, og 50, noen steder 70 prosent av slumboerne er ungdom. Samtidig blir en møtt med åpne armer og det skal ikke mer en noen få ord til før man neste gang man møtes blir mottatt som ”my good friend Aleksander!”.

Det første jeg fikk høre da jeg kom frem var at her er det regntid. Jeg har riktignok bodd noen år i Bergen, men paraply var langt borte fra mine tanker da jeg pakket kofferten. Jaja, om jeg kommer på møte kliss våt får man bare tenke som man vil; stupid tourist… Jeg har heldigvis sluppet unna regnet til nå, hovedsakelig pga lange møter i konferansesaler. Og det er jo derfor jeg er her. Som ungdomsdelegat utpekt av LNU har jeg forhandlingsrett i lomma, noe jeg tenker å utnytte til det fulle.

Min hovedoppgave under konferansen er å fremforhandle en resolusjon som skal gi grunnlaget for et ungdomsfond for innovative ungdomsentreprenører. Og dette er langt mer spennende og interessant enn jeg kunne forestilt meg. Bare i løpet av den første dagen har jeg hatt møter med alt i fra en svært fargerik og livlig minister fra Uganda (som til og med ønsket at jeg skulle lære han å stå på ski om han noen gang kom til Norge) til unge, kreative ungdomsentreprenører som jobber seg opp i fra ingenting til velfungerende små bedrifter. Kanskje ”Skaperen” på Tv-Norge (eller hvilken kanal det nå er på) burde ta seg en tur til Slummen i Nairobi?

Dette lover bra for oppholdet, og i dag begynner de virkelige forhandlingene. Jeg skal stå på så godt jeg kan, og for de som skulle være interessert i hvordan det går er det bare å gå inn her. Så skal jeg prøve å holde dere oppdatert.

Aleksander Vallestad
Leder, Røde Kors Ungdom
Ungdomsdelegat i UN-Habitat’s General Council 2007

LNUs delegat til UN-HABITAT

img_8816.JPGAleksander Vallestad, leder i Røde Kors Ungdom, representerer Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner under UN-Habitats styremøte i 2007.

Habitat er FN-organet som er ansvarlig for bosetningsspørsmål, både sosiale og miljømessige aspekter. Annenthvert år arrangeres Habitats styremøte, og i år er en av hovedsakene opprettelsen av et ungdomsfond. Dette fondet skal støtte ungdomsledede initiativ med fokus på unge mennesker i urbane miljøer. Norge er et av landene som står bak dette forslaget.

I forkant av styremøtet har det blitt arrangert et seminar som fokuserer på unge mennesker og entrepreneurship, les mer om det her: http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=4657&catid=5&typeid=6&subMenuId=0

Og les mer om unge mennesker og UN-Habitat her: http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=531