FN-sambandet søker unge bloggere

Cool protest!
Creative Commons License photo credit: net_efekt

I forbindelse med Ungdomspanelet 2009 søker FN-Sambandet 9 unge bloggere i alderen 15 til 20 år.

Engasjerende ungdomsblogg med internasjonalt fokus

FN-sambandet ønsker å skape et aktivt nettsted med fokus på FN og internasjonale spørsmål. De 9 bloggerne skal være med å skape debatt og engasjement, gjerne med et kritisk blikk.

Minimum 7 innlegg

Kravet er at man kun produserer 7 innlegg i løpet av kalenderåret 2009, men det er selvsagt ønskelig at man bidrar mer og er med å skape et levende nettsted ved å også kommentere andres innlegg.

Invitasjon til oppstartsmøte i Oslo

Alle som blir plukket ut blir invitert til et oppstartsmøte i Oslo i januar/februar der alle reiseutgifter vil bli dekket.

Påmelding

Dersom dette høres interessant ut kan du søke ved å sende en e-post til kjetil.nordahl@fn.no så snart som mulig, og senest innen 5. januar. Skriv litt om hvorfor du ønsker å være en del av ungdomspanelet, hvilke temaer du er opptatt av, og legg ved en tekst du har skrevet selv. Teksten trenger ikke være lang, men bør helst handle om internasjonale forhold på en eller annen måte. Skriv også navn, adresse, telefonnummer og alder på deg selv.

Styremøte i vinterland

LNU-styret har denne helga styremøte på Granavollen gjestgiveri. Og blant diskusjoner om kommunikasjon, budsjett og andre morsomme ting, får vi nyte snøen som faller utenfor vinduet.

Sekretariatet har allerede hatt intern snøballkrig – kanskje venter en kamp mellom styre og sekretariat?

Engler i snøen? Store barn blir små igjen når det daler hvitt fra sky….