Statsstøtte til Fabu

diskriminering1
FOTO: dimitridf / flickr (CC)

Frelsesarmeens barn og unge får statsstøtte i 2009. Det er klart etter at Barne- og likestillingsdepartementet har ferdigbehandlet anken.

LNU ønsker at barne og ungdomsorganisasjonene skal være fri for diskriminerende holdninger. Vi mener at organisasjonene må være åpne for alle, og at alle medlemmene skal få anledning til å ta på seg ansvar og tillitsverv.

Det er imidlertid dårlig støttepolitikk å fjerne statstøtten til en organisasjon over natta, spesielt når det er som følge av en forskriftsendring. Derfor har vi også ment at Fabu bør få driftstøtte i 2009.

Barnekonvensjonen slår fast alle barn og unges rett til organisasjonsfrihet. Organisasjonsfrihet betyr at feks juvente kan kreve avholdenhet av sine medlemmer, at speiderbevegelsen kan kreve at medlemmene skal avgi speiderløfte eller at europeisk ungdom kan forvente at sine medlemmer er for eu. Organisasjonsfriheten innebærer også at medlemmene selv velger sine egne tillitsvalgte.

Det er problematisk hvis en organisasjon ikke lar en lederkandidat komme i betraktning av forhold som ikke er relevante for vervet han eller hun skal ta på seg. Dette kan oppleves som en usaklig forskjellsbehandling for den det gjelder. Her vil noen mene at leders samlivsform er en saklig begrunnelse for ledervervet.

Forskriften til BLD sier at alle medlemmer som har fylt 15 år skal kunne velges til alle typer demokratiske verv i organisasjonen. Den tar ikke hensyn til verdigrunnlaget til organisasjonene, og det er også stridens kjerne.

I LNUs barne og ungdomspolitiske program sier vi «At så lenge ein kan stille seg bak føremålet og eventuelt verdigrunnlaget til organisasjonen, skal ein ha rett til å delta. Organisasjonar som ekskluderer personar frå aktivitet og leiaroppgåver på bakgrunn av opphav, etnisitet, kjønn, legning, religion og funksjonsnedsetjingar, bør ikkje få tilskott frå offentlege støtteordningar.»

I «Her og nå» nrk p1 på torsdag (innslaget starter etter ca 9 min) [NRK Her og nå torsdag] mente Huitfeldt at det er urimelig å stille strengere krav til en religiøs ungdomsorganisasjon enn den norske kirke, selv om hun er uenig i synet på homofile til fabu og kirken. Statsråden sa også at det er feil å koble statsstøtten til hva en organisasjon mener, og at fabu har rett til å mene hva de vil med en religiøs begrunnelse.

Statsministeren sa i spørretimen onsdag at dette er et dilemma. Det kan vi si oss enig i. Stoltenberg mente at alle ville være i godt humør når vedtaket fra departementet ble kjent. Departementet må nødvendigvis gi samme unntak til alle barne- og ungdomsorganisasjoner som forskjellsbehandler egne medlemmer med religiøs begrunnelse.

Har nå statsråden åpnet for alle former for forskjellsbehandling, så lenge det kan begrunnes med trosretning? Hva mener du?

LNU gir SV beskjed: fullfinansier Frivillighetsregisteret!

SV-logo

SV inviterer organisasjonslivet i disse dager til å komme med innspill til statsbudsjettet 2010.

Leder i LNU Bjarne Dæhli har fremmet LNUs krav om fullfinansiering av Frivillighetsregisteret, og du kan lese hele kravet her.

Vil ikke grasrota ha Grasrotandelen?


Creative Commons License photo credit: Scoobay

1. februar var frist for å  melde seg inn i Frivillighetsregisteret hvis man skulle være sikker på å komme med i Grasrotandelen fra 1.mars, og Norsk Tipping kommer med nedslående tall for registreringen.

I følge Nationen er det kun 10% av de kvaifiserte lag og organisasjoner som har meldt seg inn i Frivillighetsregisteret innen 1. februar. Man regner med at 40.000 lag og organisasjoner er kvalifiserte til å få Grasrotandel, og Norsk Tipping hadde mål om at halvparten av disse skulle registrere seg. Nå viser det seg at kun 5.000 organisasjoner (både medregnet sentrale organer og lokallag) har registrert seg innen fristen.

Debatten om Grasrotandelen og Frivillghetsregisteret har pågått her i LNU og på LNU-bloggen de siste ukene, og disse tallene bekrefter nok at mange mener det er for omstendelig å registrere seg, og at registreringskostnadene er for høye for lokallagene.

– 1000 korps må til saman betale 130.000 kroner for å stå registrert, medan dei store, økonomisk sterke organisasjonane som ikkje har lokallag, slepp unna med 130 kroner, sier Generaltsekretær i LNU, Trond Enger, til Nationen.

Hva synes du om Grasrotandelen? Har ditt lokallag registrert seg i Frivillighetsregisteret? Er dette veien til raske penger eller mye mas for lite resultat?

Debatten fortsetter her: