Norge bryter menneskerettighetene – Regjeringen må handle!

I gårsdagens nyhetssending på TV2 kl 18:30 ble LNUs leder, Bjarne Dæhli, intervjuet i forbindelse med regjeringens rapport til FN om menneskerettighetene i Norge

Barn og unge rammes hardest
I rapporten til FN innrømmer Regjeringen brudd på flere menneskerettigheter. Og det er de svake gruppene i samfunnet som er verst rammet, særlig barn og unge.

Dæhli kritiserer Regjeringen for ikke å ta tak i problemene og savner en mye større gjennomføringkraft.

Fokus på artikkel 12
For LNU er det særlig artikkel 12 i Barnekonvensjonen, «Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening», som det må tas grep i forhold til.

Bjarne Dæhli understreker 3 punkter som er avgjørende å ta tak i for å bedre situasjonen for barn og unge i Norge: La barn si sin mening i saker som angår dem, at de blir lyttet til, og det blir tatt hensyn til.

– Fortsatt en vei å gå
Dæhli poengterer at:

«Selv om 3 av 4 kommuner har barne- og ungdomsråd, er det fortsatt en vei å gå for å få barne- og ungdomsråd som fungerer etter hensikten. Vi vet for eksempel at selv om aldersgruppa 16-29 år utgjør 19% av befolkningen, er bare 4% av medlemmene i offentlige råd og utvalg i samme aldersgruppe. »

Det er mye å ta tak i og LNU ser frem til å samarbeide med en handlekraftig regjering de kommende 4 årene.

Hvilke tiltak mener du kan bedre situasjonen for barn- og unge i Norge?

(Vil du lese mer kan du laste ned  Supplerende rapport fra Forum for barnekonvensjonen her (PDF))

Vil du være foredragsholder for Spire?

spire

Spire er nå i gang med sin kampanje: «Shit happens?«, som tar opp temaet klimatilpasning i sør. I forbindelse med årets kampanje ønsker de å kunne tilby ulike folkehøgskoler og videregående skoler rundt i landet besøk kampanjen, og  søker deg som engasjert foredragsspire.

Les mer på Spires hjemmeside