København: en uke igjen

350

Foto: 350.org

Det er en uke igjen til klimatoppmøtet i København starter. Fattige land frykter at den rike delen av verden ikke vil holde det de har lovet.

Mange fattige land er provosert over at rike land ikke vil kutte nok i utslippene, samtidig som de krever at utviklindslandene må kutte mer.

– Afrika bærer byrden. Jo lenger vi venter før vi kommer til enighet, jo flere katastrofer vil det bli. Dette er en ekstremt farlig situasjon, som blir verre dag for dag, sier direktør for miljødivisjonen i Den afrikanske union, Mohamed Timamy, til bladet Bistandsaktuelt.
Afrikanere føler allerede klimaendringene på kroppen, ifølge Timamy. Miljødirektøren peker på tørke i flere land, som i Kenya og deler av Etiopia. Han forteller om Malindi i Kenya, der stigende havnivå fører til erosjon av kystlinjen og tapt levebrød.
– Klimapåkjenningene gjør det vanskeligere for politikerne å styre. Misnøyen er økende. Og vi er redd for konflikter i områder med knappe vannressurser, sier miljøsjefen i kommisjonen i AU.

Nylig møttes ti afrikanske statsledere i hovedkvarteret til Den afrikanske union i Addis Ababa for å diskutere strategien før København. Der presiserte den etiopiske statsministeren og afrikanske sjefforhandleren Meles Zenawi behovet for en solid og rettferdig avtale. Omtrent samtidig kom meldingen fra flere vestlige land og Kina om at rettferdigheten trolig var satt på vent.
– Ballen ligger nå hos de utviklede landene. Man kan håpe at stemningen endrer seg i København, og at det vil komme et eller annet godt ut av møtet.

Les mer om denne saken på nettsidene til Bistandsaktuelt.

LNUs ungdomsdelegat Malin Jacob reiser til København om en uke for å delta på klimatoppmøtet. Følg med på bloggen!

Stemning for ungdomsmelding

ungdomspolitisk spørjetime

Denne veka var leiarane i LNU sin medlemsorganisasjonar samla til den årlege Leiarkonferansen. Dit kom også stortingspolitikarar for å bli spurt ut i den ungdomspolitiske spørjetimen. Panelet var samde om at det var viktig å utvikle ein ungdomspolitikk, og var positive til LNUs krav om ei eiga ungdomsmelding.

Christina Ramsøy frå Senterpartiet, som sit i Familie- og kulturkomiteen, sa at ein må sjå ungdoms fritid, helse og skulekvardag i samanheng, og støtta ei eiga utgreiing om dette. Parlamentarisk leiar i Venstre, Trine Skei Grande, meinte at ungdomspolitikken er eit felt som har falt igjennom. Ho åtvara mot å berre gje ungdom høve til å vere med i «leikedemokrati», og sa at ein må snakke om korleis ein kan gje ungdom reell innverknad.

LNU meiner at Norge manglar overordna mål og visjonar for barne- og ungdomspolitikken, og etterlyser ei heilskapleg satsing på ungdomspolitikk. Som eit fyrste ledd i dette arbeidet, ynskjer LNU at det lagast ei ungdomsmelding som kartlegger alle sider ved unges kvardag. Det var det stemning for blant politikarane på Leiarkonferansen.


Krev handling!

malin

Fleire av LNUs medlemsorganisasjonar møtte opp tirsdag kveld for å gje innspel til ungdomsdelegaten som skal til klimatoppmøtet i København. Malin Jacob skal vere norske barn og unges stemme i forhandlingane, og har plass i den offisielle norske delegasjonen. Der vil ho vil fokusere spesielt på å få ungdomsperspektivet fram, men ho vil også jobbe for å få igjennom konkrete mål i avtala.

Organisasjonane hadde mange innspel til viktige tiltak som må på plass. Dei understreka også at dette handlar om etikk. Det er liva til framtidige generasjonar som står på spel, og ungdomsdelegaten må difor kreve handling. Malin sjølv sa det slik:

Vi krev og forventar at det skjer noko i København, for vi kan ikkje vente i eit år til!

Malin vil blogge på LNU Blogg frå København – følg med!