Frivillig og lykkeleg?

Kultur og frivillig arbeid er viktig for livskvaliteten i eit samfunn, slår ein ny rapport frå Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor fast.

Rapporten «Livskvalitet» har samla forskning om samanhengen mellom kultur og frivillig arbeid og livskvalitet, helse og trivsel.

Om enkeltpersonar blir meir lykkeleg av å drive frivillig arbeid, seier forskninga lite om. Men det veit kanskje lesarane av LNUBlogg sjølv? Legg gjerne igjen ein kommentar ved å trykke på Kommenter! Blir du meir lykkeleg av å drive med frivillig arbeid?

Les meir om rapporten på Frivillighet Norges heimesider. Du kan også laste ned rapporten og lese meir om den på heimesidene til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

2011 blir året for frivillig arbeid

EU har bestemt at 2011 skal vere året for frivillig arbeid i Europa. Målet med året er å skape merksemd rundt frivillig arbeid og kva for rolle frivillige spelar i samfunnet. Det offisielle namnet for prosjektet er «Det europeiske år for frivillig aktivitet for å fremme aktive borgarar».

Barnehøringen på Supernytt


I går hadde NRKs nyhetsprogram for barn, Supernytt, et innslag om barns rett til å bli hørt, FNs Barnekonvensjon, og Barnehøringen 2009. LNU var med på å arrangere Barnehøringen sammen med Barneombudet og Redd Barna.

Hele sendingen kan ses på NRK Supers nettsider.

Trafikk og trans i Kenya

LNUBlogg følger Stian og Åshild som er på utveksling for Skeiv Ungdom i Kenya, med støtte fra LNU Utveksling. Etter en uke i Nairobi, har trafikken i hovedstaden gjort inntrykk på de norske utviklingsdeltakerne. Og de har allerede sett at de har mye å lære av organisasjonen de besøker, Gay and Lesbian Coalition of Kenya (GALCK). På bloggen deres skriver de om et seminar de var med på på lørdag:

» Det første som var påfallende for oss fra Norge, var hvor mange som dukket opp på seminaret. Der vi i Norge ofte strever for å engasjere folk til å komme på faglige arrangementer, strømmet folk inn dørene gjennom hele seminaret. Det vil si at til tross for at seminaret i følge programmet startet klokka 12, var klokka nærmere kvart over tre før første foredrag startet, og da fortsatt med en jevn folkestrøm og bæring av flere stoler for å få plass til alle.

[På møtet] ble det snart tydelig at vi i Norge ligger et godt stykke bak kenyanerne. Her er fagområdet trans og intersex noe de har arbeidet lenge med, og organisasjonen har opparbeidet seg mye kunnskap og mange medlemmer på området», skriver Stian og Åshild.

Les resten av innlegget «Tyngdekraftens lover gjelder ikke i Nairobi» på Stian og Åshilds blogg.

Å være homofil i Kenya

«Homofili er fremdeles tabu og sett på av mange som både ukristelig og uafrikansk» skriver Åshild og Stian, som er på utveksling for Skeiv Ungdom i Kenya. De har fått støtte fra LNU Utveksling til et utvekslingsprosjekt med GLACK-Gays and Lesbian Coalition of Kenya. Sammen med kenyanske Ken og Yovonne skal de jobbe tre måneder i Kenya og deretter tre måneder i Norge. Nå har de nettopp ankommet Nairobi.

Under kan dere lese et utdrag fra den første posten på Stian og Åshilds blogg etter at de kom til Kenya:

«Homoseksuelle handlinger er kriminalisert med opp til 14 års fengsel [i Kenya]. Det er riktignok en sovende lov, slik som det var i Norge frem til 1972, men det betyr at det er vanskelig for vår samarbeidspartner å kjempe for en sak som fremdeles er ulovlig. (…) Det diskriminerende lovverket og det sosialet stigmaet gjør det vanskelig å jobbe mot en gruppe som fremdeles er veldig usynlig i Kenya. Når det gjelder hiv-prevalensen blant den generelle befolkningen har den gått ned fra rundt 10% i 97/98 til rundt 5% av den voksne befolkningen i 2008- altså en halvering i løpet av et 10-år! Forhåpentligvis kan man overføre noen av de samme strategiene I forhold til kondombruk i den generelle befolkningen og overføre dem til menn som har sex med menn. Lesbiske kvinner i Kenya er om mulig en enda mer usynlig gruppe, og åpne lesber er dessverre en utsatt gruppe for bade hatvold og såkalt “reorienteringsvoldtekt”. Tanken er at de trenger nok bare litt pikk for å komme på bedre tanker, noe som sannsynligvis har motsatt effekt for de som blir rammet.

Situasjonen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) er heldigvis ikke bare elendig. Etter mye godt arbeid fra aktivister i kenya ser man en begynnende åpenhet rundt spørsmål omkring homoseksualitet. Nasjonale institusjoner som National Aids Control Council samarbeider med GALCK om HIV-forebygging, og Kenya National Human Rights Commission har uttalt at homoseksualitet bør avkriminaliseres ut fra et menneskerettighetsperspektiv. Den norske ambassaden i Kenya er utpekt som pilotambassade når det gjelder å rapportere om overgrep mot lhbt-personer. Ambassaden støtter også GALCK finansielt i tillegg til jevnlige møter og deltakelse på seminarer i regi av GALCK. Vi har allerede vært på møte med dem og vil fortsette det gode samarbeidet gjennom prosjektperioden.»

Følg med på LNUBlogg videre for å høre hvordan de fire homoaktivistene opplever utvekslingen!