Radiodebatt om stemmerett for 16-åringer

Anders Todal Jenssen og Bjarne Dæhli
LNU-leder Bjarne Dæhli debatterte i dag på NRK Trøndelag om LNUs krav i det nye Barne og ungdomspolitisk program der LNU krever stemmerett for 16-åringer. I debatten møtte Dæhli statsviter og sosiolog Anders Todal Jenssen. Hør hele debatten ved å klikke på knappen under

Radiodebatt om stemmerett for 16-åringer

Audun Lysbakken lanserer Ungdommens maktutredning på BUT

Det er viktig at vi tar ungdommens engasjement og innflytelse i samfunnet på alvor. For å bidra til dette, vil jeg om kort tid nedsette et offentlig utvalg som skal utrede ungdoms deltakelse i samfunnet,

sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Manglende eller lav deltakelse fra ungdom på ulike samfunnsområder blir ofte tolket som et uttrykk for manglende engasjement.

Jeg er særlig opptatt av at vi har et ansvar for å videreutvikle demokratiet på en måte som ikke gjør politikk og samfunnsengasjement til noe fremmed og fjernt for unge. Dersom unge føler seg maktesløse i demokratiet vårt, må vi se om systemet fungerer på en god nok måte. Vi vet også at enkelte grupper ungdom har større vanskeligheter med å bli hørt enn andre. Dette må vi undersøke nærmere

, tilføyer ungdomsministeren.

Ungdommens maktutredning skal legge et bredt perspektiv til grunn for sitt arbeid. Unges makt over og muligheter for å mestre egne liv er i tillegg til de tradisjonelle kanalene for makt og deltakelse, et viktig utgangspunkt for arbeidet.

Flere aktører har etterlyst en helhetlig barne- og ungdomspolitikk fra regjeringen. Et utredningsarbeid på ungdomsområdet kan bidra til å synliggjøre en slik innsats, samtidig som det følger opp regjeringens løfter fra både Soria Moria 1 og 2.

Utvalget vil bli bedt om å innhente synspunkter og innspill direkte fra ungdom.

Pressemelding BLD