«…må betale skatt og kan fengsles, bør også gis mulighet til å påvirke…»


Torsdag debatterte Stortinget Venstres og SVs forslag om stemmerett for 16-åringer. I videoen over kan du se og høre Trine Skei Grandes innlegg.

Flertallet av LNUs medlemsorganisasjoner går inn for at 16-åringer skal få allmenn stemmerett.

Video fra LNUs møte med finansministeren

Tirsdag denne uken møtte LNU finansministeren for å snakke om «generasjonskontrakten«. Finansminister Sigbjørn Johnsen har etterlyst råd frå ungdommen om hvordan Norge best kan forvalte oljepengene for generasjoner fremover. LNU ba derfor om et møte for å komme med innspill fra barne- og ungdomsorganisasjonene.

Denne videoen fra møte er laget av Departementenes servicesenter.

Internasjonal dag for aids-vaksine

27 år sidan hiv-viruset blei oppdaga for fyrste gong, blir framleis 7 400 menneske smitta av hiv-viruset kvar dag. For å stoppe pandemien må mykje gjerast, og ei aids-vaksine ville vore eit viktig tiltak.

Tirsdag 18. mai er den internasjonale dagen for aids-vaksina. Denne dagen er til for å sette fokus på kva ein kan oppnå med ei slik vaksine. Les meir om den internasjonale aids-vaksine dagen på global.no og skriv under på LNU si kampanje «Hiv er ingen forbrytelse».

With 7 400 people newly infected with HIV every day, the best hope we have of ending this human catastrophe is to develop and widely distribute effective vaccines against the virus. Seth Berley, CEO og grunnleggar av IAVI.

John har vært hivpositiv i 20 år

John, 59 år fra Zambia, har levd med hiv helt siden epidemien brøt ut på 80-tallet. SAIH har gjort et intervju med han, og han forteller blant annet at han har mistet både kone og datter på grunn av aids. Han sier:

Da datteren min ble syk, var jeg den eneste som pleide henne. Mannen hennes ville ikke ta seg av henne og sendte henne hjem til meg. Hun var 19 år med tre barn da hun døde. Svigerfamilien min ville ikke vente på begravelsestillatelse da hun var død, for de mente at de kunne bli smittet bare ved å puste luften der hun lå. De ville ha henne fortest mulig ute av syne, så de tok henne med seg i hemmelighet. Den dag i dag i dag vet jeg ikke hvor hun er begravet.

Les resten av intervjuet på SAIH sine nettsider! SAIH har også laget en film der unge nordmenn og sør-afrikanere snakker om hiv: «I can live forever».