Slepp organisasjonane til i skulen!

I går kom undersøkinga som viser at norske elevar er på verdstoppen i demokrati og engasjement.

Norske elevar deltek meir i skulen enn det internasjonale snittet, men når det gjeld deltaking utanfor skulen ligg vi under det internasjonale gjennomsnittet.  LNU meiner at barne- og ungdomsorganisasjonane må få sleppe til i skulen, slik at ungdom kan lære om kor dei kan engasjere seg utanfor klasserommet.

Skulane må tørre å la politiske parti snakke i timane og ikkje vere så redde for at elevane skal diskutere politikk, seier nestleiar i LNU Martin V. Østerdal til P3Nyheter.  Høyr innslaget med Martin på P3 her.

Ungt leiarskap trengs i kampen mot HIV

One key challenge as we go forward is the building of a “New Generation Leadership” – recognizing young people as the most important agents for change and innovation that can empower and build resilience. They need to be given space for their leadership.

Slik avslutta Noregs AIDS-ambassadør Sigrun Møgedal tala ho heldt til FNs generalforsamling onsdag 9.juni. Møgedal sa at ein no treng å jobbe på nye måtar for å kome vidare i kampen mot hiv og aids, og understreka kor viktig ungt leiarskap er for å få det til.

Les meir om ungt leiarskap og HIV i materiellet til LNU si kampanje HIV = ingen forbrytelse. Husk også å skrive under på kampanjen!

«Alt var så mye bedre da vi var unge»

Er folkeskikk bare noe man hadde i gamledager?

Er ungdom idag uhøflige? I en meningsmåling VG har gjennomført mener voksne nordmenn at de selv var mye mer høflige og respektfulle som unge enn dagens oppvekstgenerasjon

Leder i LNU Bjarne Dæhli tok debatten mot Toppen Bech i programmet «Sytten Tretti» på P4 i dag. Hør innslaget ved å klikke på knappen under.
P4debatt