Lyst til å jobbe i LNU?

Kommer ditt navn til å stå på ett av dørskiltene hos LNU?

 

Vi har tre ledige stillinger! LNU leter etter en vikar for vår generalsekretær, og i tillegg er det ledig en fast stilling som organisasjonsrådgiver for Frifond barn og unge og en fast stilling som informasjonsrådgiver.

LNU jobber for å styrke barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge spesielt, og for barn og unges rettigheter generelt. Over 70% av all barn og ungdom i Norge er medlem av en frivillig organisasjon. LNU deltar aktivt i ulike internasjonale organisasjoner og nettverk på nordisk-, europeisk og globalt nivå. Barnekonvensjonen og FNs menneskerettigheter er grunnlaget i vårt arbeid for en bedre internasjonal barne- og ungdomspolitikk.

Generalsekretær (vikariat)

Vi søker nå etter en vikar for vår generalsekretær som skal ut i svangerskapspermisjon. Generalsekretæren leder sekretariatet og har ansvar for LNUs arbeid som interesseorganisasjon, kompetansesenter og forvaltningsorgan.

LNU søker etter en person med gode lederegenskaper og ledererfaring, kompetanse på frivillighetspolitikk og internasjonalt arbeid, organisatorisk erfaring og evne til å engasjere og motivere.

Søknadsfristen er SNAREST og senest innen 10.april.

Organisasjonsrådgiver Frifond barn og unge

Frifond er en støtteordning for lokal aktivitet blant barn og unge. LNU har nå ledig en fast stilling som organisasjonsrådgiver for Frifond barn og unge. Rådgiveren skal forvalte Frifond barn og unge og følge opp søkere.

Jobben innebærer budsjettering, regnskap, utbetasling av tilskudd, og behandling av søknader og rapporter. Den innebærer også noe reising for å spre informasjon om støtteordningen eller for å føre kontroll med grupper som har fått støtte.

Søknadsfristen er 6.april.

Informasjonsrådgiver

Stillingen har ansvaret for LNUs informasjonsarbeid ut mot media og medlemsorganisasjoner, i tillegg til medierådgivning, skriving for LNUs nettsider og arbeid med publikasjoner.

Vi søker en person med journalistisk kompetanse og nettverk, med erfaring fra medie- og informasjonsarbeid og med stor samfunnspolitisk interesse.

Søknadsfristen er 10.april.