– Organisasjonene er her for å bli, og de er sultne på å vokse!

Påtroppende leder i LNU Gunhild G. Stærk

Barne- og ungdomsorganisasjonene vokser! Det viser LNUs Resultatrapport 2011 som ble lansert i dag. Nye organisasjoner har kommet til, og de siste ti årene har medlemstallet økt fra 280.000 til 400.000.

Hør påtroppende leder i LNU, Gunhild Grande Stærk, bli intervjuet om rapporten i  P3Nyheter her:

P3nyheter om Resultatrapporten

Les mer om rapporten og last den ned på lnu.no

Youth Leaders Call for Action!

Bamako, 17. april 2011

This weekend 150 young leaders from around the world was gathered in Mali, by the UNAIDS as part of the strategy to invest in a NEW GENERATION LEADERSHIP. Why? These are the most pressing arguments for letting young people lead the fight against hiv:

  1. Young people (15-24) make up one fifth of the world population, and 40 % of the new hiv infections among adults.
  2. Young people have the capacity to get to know their epidemic and to respond to it.
  3. Only todays youth really understand the reality of being young today.
  4. Young people make choises concerning their present and future sexual and reproductive health, they need to have the ownership of their options and choises.
  5. Young people will make their own strategy and speak to their peers, much better and more efficient than any adult concerned about youth will be able to.

However, we still have a long way to go and young leadership needs to be promoted and fought for at the UN High level meeting in june. Some main challenges are these:

  1. National decision makers are yet to create seats at the table for meaningful participation of youth in the respons to the hiv epidemic.
  2. International desicion makers need to secure enough political will and funding, to invest in young people and the fight for UNAIDS’ vision of an ”hiv free generation”.
  3. Decision makers and young people need to be open for cooperating. Young people need to be recognized and provided with information in a language the can understand, but young people must also make demands and be willing to work within the existing structures of decision making.
  4. Young people are diverse and dynamic as a group (all groups in society at large are also groups among the youth) and they are easily influenced by changes around them.
  5. Young people within the most affected population (men who have sex with men, sexworkers, drug users etc.) are still facing criminalization and stigmatization.

I am ready to figth, are you?

Endorse the Call to Action, agreed upon by young leaders from around the world in Bamako this weekend! Go to: www.whatabouthiv.org/

Anette Remme

Norsk PRINSESSE PÅ PRØVE i Mali

Bamako, 15. april 2011

Jeg føler meg som en prinsesse her jeg sitter på et utrolig fint hotellrom og skal blogge om privilegiet jeg har med å delta på Bamako Youth summit on hiv/aids. Straks ankommer HKH kronprinsesse Mette Marit. Da blir vi flere prinsesser på prøve i Mali.

Prøvene for meg blir 1) å formidle engasjementet fra vest Europa, vi er kun to av 150 deltakere fra vår region! og 2) å få med alle gode ideer fra ungdommene her (fra sør), som sannsynligvis ikke får bli med til FNs Høynivåmøtet i juni. Formøtet for ungdom i Mali betaler nemlig UNAIDS for unge fra sør, men det er opp til nasjonale politikere om de tar med seg unge til New York. Der blir det kanskje flere vestlige.

Norsk ungdom møter utfordringer som alle andre, men satt i perspektiv er vi ofte prinsesser og prinser på prøve…

Som nevnt føler jeg meg for eksempel som en prinsesse, en heldig prinsesse her jeg sitter. Og jeg er veldig klar over at jeg ville bodd på et middels standard rom sammen med tre andre, hadde det ikke vært for at jeg kommer fra det rikeste landet på deltakerlista… Samtidig er det en prøvelse å komme til Mali for tre intensive møtedager, med håndbagasjen full av rapporter å lese på flyet, og med intensjonen om å bli kjent med 150 unge fra hele verden som sammen skal lage en plattform som kan fortelle verdens ledere hva Ungt lederskap må være for at vi skal bekjempe hiv epidemien som verden står ovenfår. Pust igjen, det var en lang setning, beklager. Det er rett og slett litt overveldende å delta i en global prosess, som den vi nå er inne i – med mål om å lage en ny verdensdeklarasjon om hiv.

Og det er litt utfordrende å finne sin plass i et møtelokale dominert av afrikanske ungdom med utrolig mye kunnskap og erfaring innen arbeidet med hiv. De er opptatt av at deres egne myndigheter og verdenssamfunnet (FN) ikke tar dem med i beslutningsprosesser og ikke investerer nok i deres prosjekter til tross for at de kan vise til gode resultater. Jeg rekker opp hånden og forteller at norske ungdom har tro på dem og ønsker å vise sin solidaritet, de klapper og smiler – og diskuterer videre hvordan de skal få penger til sitt arbeid. Videre diskuterer vi punkter om ungt lederskap som vi ønsker å fremme på FNs Høynivåmøtet om hiv/aids i juni. Selv er jeg nominert til å være Norges ungdomsdelegat, og vil dermed være en del av Norges stemme på møtet. I tillegg vet jeg at norsk UD allerede er opptatt av ungt lederskap på hiv/aids. (Det er også vår Kronprinsesse, som etter eget ønske tok den lange reisen ned til Mali i kveld.) Spørsmålet er hvordan man skal klare å få et flertall i FN for å sette ungdom i førersete i kampen mot hiv/aids. Det er ikke ukontroversielt!

Det er mye å si om hvorfor vi trenger ungt lederskap på dette feltet, og det er mye å si om hva ungdom i det globale hiv-nettverket er opptatt av. Fortsettelsen følger i løpet av helga!

Hilsen fra Anette Remme, leder for SAIH, ungdomsdeltaker i Mali på vegne av norske barne og ungdomsorganisasjoner (LNU).