Program for samlingen i morgen

Dette er programmet for morgendagens samling. Vi har dessverre ikke kapasitet til flere påmeldinger. Men vi er behjelpelige med å spre informasjonen fra morgendagens møte til de som ikke har anledning til å være til stede. 

11.00:         Kaffe og myldring

11.10:         Åpning v/ Gunnhild

11.20:         LNUs rolle fremover

11.30:         Sikkerhetsvurdering av ungdomsarrangementer etter 22. juli

11.50:         Faglig innledning: Krisehåndtering i ungdomsorganisasjoner

v/spesialpsykolog Gry Stålsett

12.30:         Pause med frukt

12.40:         Faglig innledning: Å møte barn og unge i sorg

v/sykehusprest Inger Ma Bjønnes

13.15:         Slik kommer vi videre

– Dialog og spørsmål til de faglige innlederne

14.00:         Pizza og prat.

Slutt 15.00

LNU kondolerer: Våre tanker går til AUF og til de pårørende

Det som har skjedd på Utøya er en stor tragedie for deltakerne på AUFs sommerleir og deres pårørende, men også for alle som har engasjert seg i en ungdomsorganisasjon. Hele det norske organisasjonslivet er rystet av det som har hendt, samtidig som vi står bak AUF leder Eskil Pedersens oppfordring: ”Vi gir oss ikke i kampen for det vi tror på”. Våre tanker går til AUF og til de pårørende.

Det er mange spørsmål – hva var motivasjonen for hendelsen, hvordan kan noe sånt skje, og hva kan vi gjøre? Det viktigste vi som organisasjoner nå kan gjøre er å vise vår støtte og omsorg til de som på ulike måter er berørt av tragedien – dessverre altfor mange av oss. Det kommer rikelig med tid til å tolke disse hendelsene, men nå vet vi lite annet enn at noe skrekkelig har hendt og at mange i våre vennekretser trenger omsorg.

Våre venner i AUF har et godt støtteapparat rundt seg og vi håper de får ro mens de venter på avklaring rundt savnede og skadde.

Samling for barne- og ungdomsorganisasjoner tirsdag kl.11, Haraldsheimen

LNU inviterer tillitsvalgte og ansatte i barne- og ungdomsorganisasjonene til en samling førstkommende tirsdag kl. 11, Haraldsheimveien 4.

Vi inviterer til en samtale om det som har skjedd og hva vi som organisasjoner kan gjøre – på egne arrangementer og som fellesskap. Det vil bli samtale om krisehåndtering v/spesialpsykolog Gry Stålsett og en prest, og om sommerleirene fremover. I tillegg vil vi avgjøre hva vi som fellesskap kan gjøre videre for å vise vår støtte og medfølelse.

Bør man avlyse sommerleiren?

Mange ungdomsorganisasjoner har planlagt å arrangere sommerleir i ukene fremover. Noen har allerede avlyst sine sommerleire. LNU har vært i kontakt med politiet, og de har fortalt oss at de foreløpig ikke har gjort noen vurdering av risiko eller behov for sikkerhetstiltak på ungdomsleire de neste ukene.

LNU ber hver organisasjon tenke på at ungdom kan ha sorgprosesser, være i sjokk og frykte lignende angrep. Samtidig som at mange nå føler et ekstra behov for å samles, kan det å være på sommerleir rett etter tragedien på Utøya  oppleves som vanskelig. LNU ber organisasjonene ta dette i betraktning i vurderinger om gjennomføring av sommerarrangement.  Ved gjennomføring av sommerleir nå eller resten av sommeren anbefaler LNU uansett arrangører å ha et støtteapparat tilgjengelig for deltakerne. Dette kan enten være i form av profesjonelle eller gode, lyttende frivillige.

– Unge er dårlig representert

I morgen kl 10 lanserer vi rapporten «Min stemme», som blant annet viser at ungdom er dårlig representert i kommunestyrene i Norge.

NRK P1s Her og Nå hadde tidligere i dag et innslag om rapporten hvor LNUs leder Gunhild G. Stærk ble intervjuet.

Hør hele innslaget her:
Unge er dårlig representert