Stem1209 på lufta i Ålesund

Demokratiagentene Ronja og Torgeir intervjues av Radio Ålesund (Foto: stem1209)

 

Stem1209 er denne uken på plass i Ålesund, som er en av de 20 kommunene som er med på årets forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer.

I den forbindelse ble stem1209-sjef Flemming intervjuet sammen med demokratiagentene Ronja og Torgeir på Radio Ålesunds morgenshow i dag.

Du kan høre hele intervjuet med Flemming og demokratiagentene her: stem1209 i ålesund

 

 

Kunnskap = påvirkning

I forrige uke traff jeg seks unge guatemalere som har vært i norge som utvekslingsstudenter gjennom Vennskap Nord/Sør. Etter fem måneder nærmer det seg tid for hjemreise. Vi snakket om hvilke muligheter unge har til å påvirke myndighetene og hvordan de kan engasere seg – unges plass og kraft i demokratiet.

Tankene om hva som forutsetter et godt demokrati var stort sett de sammen, men de konkrete utfordringene for å få dette til varierte i alvor og omfang. Det er kanskje ikke overraskende at Norge kom best ut av det. F.eks. snakket vi om hvor viktig kunnskap var både for å forstå hvorfor man bør stemme og hva en skulle stemme på. I Norge oppleves de tradisjonelle kanalene for engasjement (politikk!) fremmed for unge og underrepresentasjon av unge folkevalgte bidrar trolig til språkbarrierer og at unges engasjement ikke blir forstått av de som sitter med makta. Utvekslingsstudentene fortalte at i Guatemala er partiprogrammene delvis eller helt utilgjengelig for velgerne og den eneste gangen politikerne møter folket er når de sanker stemmer. Da gir de bort t-shorter eller caps og ber om en stemme til gjengjeld. Utvekslingsstudentene ønsket å endre dette og skulle selvfølgelig stemme. Det er flott å møte engasjerte unge som ønsker å skape en ny fremtid i samfunnet sitt – vi heier på dem!

Det er mange faktorer som styrker demokratiet i landet vårt – et av disse og som ble en sterk påminnelse etter møtet, er et våkent og engasjert organisasjonsliv. Den erfaringen vi får ved å utfordres til å mene noe og gjøre noe med den meningen eller å arbeide sammen for et felles mål, er umistelig. Den lærer oss å stille spørsmål ved satte ordninger, å argumentere for våre synspunkt og at vi kan være med å forme omgivelsene våre. Organisasjonene bidrar også på hver sin måte til å gi kunnskap om saker slik at det igjen er mulig å påvirke. Kunnskap er makt.

Takk til deg som bidrar til mangfoldet av organisasjoner! Takk til deg som utfordrer andre til å mene og på meningene sine! Takk til deg som sier at «Selvfølgelig skal jeg stemme» og som gjør andre oppmerksomme på viktige saker.