Snu tidevannet

“The aids disease is fueled by a virus, but the aids epidemic is not. The aids epidemic is fueled by stigma, by hate, by misinformation, by ignorance, by indifference.” 

Sir Elton John.

HKH Mette-Marit møtte det norske ungdomsnettverket på hiv og aids på aidskonferansen i Washington DC i juli.

LNU var i sommer representert på konferansen AIDS2012 i Washington DC, gjennom ungdomsnettverket på hiv. Konferansen arrangeres annet hvert år for å samle hele det internasjonale aidsmiljøet. I år deltok 25.000 aktivister, leger, personer som lever med hiv, myndighetspersoner, donorer, forskere, og UNAIDS ambassadørene HKH Mette-Marit og Elton John.

I en uke myldret det av liv i utstillingshaller, foredragsrom og møterom. Alt under slagordet ”turning the tide”. For i 2012 skulle vi snu trenden som har vært med nedskalering av arbeid etter finanskrisen i 2008. I 2012 skal vi sette støtet for å fortelle verden og lokalsamfunnene vi kommer fra at forskningsfronten i samme periode har gjort framskritt. At vi nå vet det er mulig å oppnå UNAIDS’ mål om en aidsfri generasjon. Afrikanske land har allerede vist oss at de kan redusere smittetallene.

Medisinene blir stadig bedre og rimeligere. Man ser håp om at det kan utvikles en kur. Og personer med hiv på vellykket behandling er ikke smittefarlige. Står vi sammen om å sette behandling av hiv viruset, bruk av kondomer, avkriminalisering og bekjempelse av stigma høyere på dagsorden, så er vi større enn aids. Ingen behøver å utvikle aids i vår tid, og vi vet nå hvordan vi kan leve med hiv.

Norsk ungdom var godt representert i DC gjennom LNU sitt ungdomsnettverk. En kunnskapsrik gjeng som jobber for å drive fram hiv-engasjementet i egne organisasjoner. I Washington var det kanskje tre tanker vi alle gikk med i hodet: Å ha det kult sammen, oppsøke de kuleste foredragene og få et godt møte med HKH Mette-Marit. Kronprinsessen deltok som UNAIDS’ ambassadør, og valgte selv at mest mulig tid skulle brukes til å lytte og gi råd til unge ledere, som er hennes hjertesak.

Fra LNU deltok Anette Remme, som er ungdomsrepresentant i det Globale Fondet og leder for nettverket. Fra Røde Kors ungdom, leder Charlott Nordstrøm og Ida Sofie Kikut Johansen. Fra Skeiv ungdom leder Åshild Marie Vige og Lars Arnesen. LLH, Hans Heen Sikkeland. Og Changemakers nestleder Silje Wilhelmsen var både ansvarlig for den norske standen og en del av ungdomsgruppa.

Les også konferansebloggen http://youthwecan.wordpress.com/ av Røde Kors ungdom. Les hvordan det var på for-konferansen for ungdom, og få fem tips til å bli awesome!

Innlegget er skrevet av Anette Remme, LNUs ungdomsrepresentant til det globale fondet og leder for ungdomsnettverket. 

Internasjonal ungdoms slutterklæring

I dag feires ungdom rundt omkring i hele verden. Ikke fordi vår tilstedeværelse i Rio gjorde verden et bedre sted, men fordi vår tilstedeværelse i samfunnet skal. Ungdom fjerner U’en fra umulig og bærer ikke byrden som følger med politiske løfter. I Rio opplevde jeg hvordan politikerne ikke enset andres interesser enn deres egne. De var på jobb. De skulle se til at løftene som ble gitt i Rio ikke gikk på akkord med de løftene de selv hadde gitt til sine hjemland. Ungdom enset ikke landegrensene, og ble enige om løftene som skulle gis. De klarte å løfte blikket når lederne stirret ned på dokumentet, men viktigst av alt – de ga ikke opp til tross for at de ble sviktet. Gruppen som representerte barn og unge i forhandlingene (MGCY), som jeg selv var en del av, benyttet dagen i dag til å dele sin slutterklæring med verden. Den inneholder løfter som verdens ledere ikke ga da de hadde muligheten til det.

Link til Internasjonal ungdoms offisielle uttalelse til sluttdokumentet: