Årets forbilde: Herbie Skarbie Kawuma

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen delte mandag ut prisen for Årets forbilde til Herbie Skarbie Kawuma. Foto: BLD

Skrevet av: Ragnar Eggesvik, organisasjonsrådgiver i LNU

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet delte mandag ut prisen Årets forbilde for åttende gang. Prisen går til en voksen med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig innsats for barn og ungdom.

En egen jury har vurdert kandidatene og har sett etter ildsjeler som er gode rollemodeller, nyter respekt blant barn og unge, fremmer likestilling og motarbeider diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet og legger vekt på dialog og kontakt mellom generasjonene.

Vinneren av årets forbilde ble Herbie Skarbie Kawuma fra Uganda, som kom til Norge for 4 år siden. Han jobber som assistent på Asker SFO og på kulturskolen. Han driver teater for enslige mindreårige asylsøkere og er kjent for å smitte barn og unge med sin selvtillit. Han pleide å øve på Michel Jacksonmooves allerede fra han var liten. I mangel på speil øvde han med å se sin egen skygge opp mot en mur.

«Den beste prisen man kan få i livet er å smile til et barn og få et smil tilbake,» sa Kawuma i sin takketale.

Kamile Gursel  (tidligere styremedlem i LNU) satt i juryen for LNU, og nevnte følgende i sin tale før prisutdelingen:
«De fleste mennesker er forbilde for andre i løpet av sitt liv. Man kan kan være et forbilde for sine venner, søsken, barn, kollega eller helt andre mennesker som ser opp til ens arbeid.  Et forbilde er som et fyrtårn som sender lyskast på den veien andre har foran seg, som kanskje kan hjelpe dem med å finne de rette blant de mange veivalgene de står foran»

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen delte ut prisen og uttalte at prisvinneren er motiver, fokusert og engasjert og blir beskrevet som «en vaksine mot mobbing da han gir alle oppmerksomhet og inkluderer dem i fellesskapet. Han er særlig flink til å engasjere, involvere og løfte fram barn og unge både i sin jobb og på fritiden.

Les mer om årets forbilde på BLDs nettsider.

Ny integreringsmelding

Fredag la regjeringen fram integreringsmeldingen: St. mld. 6. «En helhetlig integreringspolitikk».
LNU planlegger å invitere minoritetsorganisasjonene som er medlem hos LNU til et møte for å diskutere og kommentere meldingen.
Ta kontakt med Ragnar Eggesvik på ragnar@lnu.no om din organisasjon er interessert i dette.
Dato for møtet vil bli annonsert senere.

Gis bort mot henting

LNU har diverse brukbare ting på kontoret som gis bort mot henting i våre lokaler i Øvre Slottsgate 2B.

Første-mann-til-mølla. Ta kontakt med LNU om du er interessert, på tlf. 23 31 06 00 eller e-post:  lnu at lnu.no

Vi gir bort:

– Et rundt møtebord, cirka 1,25 meter i diameter (ikke bilde)

– Diverse kontorartikler:

Sentralbordtelefon (av merket LG)

 

Trådløs Telefon

 

To sett handsfree med ledning

 

 

 

 

 

 

 

 

Fire plakater med motiv fra Latin-Amerika:


 

Talen fra Ungdomsdelegatene til FNs generalforsamling

Åshild taler på vegne av ungdomsdelegatene i FNs 3. komité

Mr Chair, distinguished delegates,

I am honoured to be able to address the General Assembly of the United Nations and to speak to you on behalf of the children and youth of Norway.

In June 2011, the Human Rights Council adopted a resolution addressing lesbian, gay, bisexual and transgender rights. It was the first time a resolution addressing this topic was passed and was thus a historic event. The resolution led to a report commissioned by the Human Rights council from December 2011 and unveiled human rights violations on all continents. Discrimination, violence and exclusion is widespread, and some countries even practices death penalties.

These violations are not just a threat to the integrity and dignity of those concerned, but also a sincere threat to the universality of the human rights that we all have swore to protect. It is the responsibility of all governments of the world to protect all its citizens and all their rights.

As the Secretary General has stated, these abuses are a violation of international law. The human rights are basic and universal, and ought to be enjoyed by everyone.

We would also like to remind the General Assembly about the commitment made at the United Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro in June this year. In the outcome document we reaffirm our commitment to ”protect the rights of women, men and youth to have control over and decide freely and responsibly on matters related to their sexuality, including access to sexual and reproductive health, free from coercion, discrimination and violence.”

Mr Chair,

The children and youth in Norway agree with the Secretary General that education and information is important to make the situation better for sexual and gender minorities all over the world. Through the realization of the second millennium goal we can ensure a thorough and health promoting sexual education for youth and thereby help develop the world.

We strongly believe that through giving youth access to information and education, both, we give youth the opportunity to be in control over their sexuality. Healthy, educated and secure young people can more easily contribute to society than those who are not.

Mr Chair,

We urge all member states to reaffirm the universality of the Human rights and to protect all people from Human rights violations.

We urge all member states to co-sign the statement on human rights and sexual orientation and gender identity.

We urge all member states to start regular reporting on the condition of human rights and sexual orientation in their countries.

We urge all member states to provide sexual education for their populations.

Those shaping the politics regarding sexual and gender minorities carry a great responsibility on their shoulders. Millions of young people across the world are waiting for political leaders to make sound decisions about our common future.

Thank you, Mr Chair.

Kommentar til Syse-utvalgets hiv/aids-utredning

Skrevet av Naresh Sugandiran, styremedlem i LNU og leder av det norske ungdomsnettverket på hiv og aids. 

Ungdomsnettverket på hiv/aids ser positivt på at Syseutvalget ønsker å myke opp straffeloven, men mener samtidig at dette er kun et lite skritt på vei mot avkriminalisering av HIV.

Hiv = ingen forbrytelse var LNUs informasjonskampanje om Nord/Sør-spørsmål i 2010. Kampanjen handlet om hiv og aids, og mer spesifikt om stigmatisering og kriminalisering av hiv-positive gjennom reiserestriksjoner og lovverk. Kampanjen krevde at Norge følgte UNAIDS sin generelle anbefaling, om å ikke kriminalisere hiv-positive, og fjerne derfor straffelovsparagraf 155.

Fredag 19. oktober la Syse-utvalget fram sin utredning om smitte og straff. Ungdomsnettverket for hiv og aids mener NOU-en kommer med to viktige forslag:

1. Det blir foreslått at en ikke kan straffes hvis vedkommende bruker kondom ved samleie (man trenger ikke å informere partneren)

Nettverkets syn på dette forslaget er at vi ønsker å fokusere på at folk som lever med hiv på vellykket behandling ifølge sommerens uttalelser fra UNAIDS faktisk ikke er smitteførende, og at det derfor ikke bør være straffbart å ikke bruke kondom

2. En slipper straff hvis man informerer partneren om at man er hiv positiv. Men dette punktet har et krav om at dette må være registrert av helsepersonell.

Ungdomsnettverket mener at bestemmelsen virker mot sitt formål ved at den ikke forhindrer smitte fra den gruppen som smitter mest, nemlig de som ikke vet at de er smitteførende. Å kriminalisere de som er HIV+ vil videre kunne bidra til at folk unnlater å teste seg.

I sum ser ungdomsnettverket på hiv og aids positivt på at Syseutvalget ønsker å myke opp straffeloven, men mener samtidig at dette er kun et lite skritt på vei mot avkriminalisering av HIV.

Her kan du lese mer om temaet i en kronikk publisert på Blikk, skrevet av LNU, Skeiv Ungdom, LLH, Sex og Politikk og Røde Kors Ungdom.

Se LNUs innlegg i Familie- og kulturkomiteens statsbudsjetthøring

Torsdag i forrige uke (18. oktober) holdt LNU et innlegg i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget i forbindelse med neste års Statsbudsjett. Tema for LNUs innlegg var blant annet den nasjonale grunnstøtta (driftstilskuddet), Frifond, fordeling av momskompensasjon og støtteordningen LNU Mangfold og inkludering.

Se hele innlegget i videoen under (hele høringen ligger på Stortinget.no):

Hele LNUs høringsnotat kan lastes ned på lnu.no/hoeringer