Slik kan din organisasjon påvirke nye globale utviklingsmålene – Ban Ki-moon inviterer unge til idédugnad!

Verdenssamfunnet har gjennom Post 2015-prosessen satt i gang tidenes idémyldring for å finne på nye globale utviklingsmål, som alle skal jobbe for å oppnå. En ny nettside gjør det superenkelt for norske ungdomsorganisasjoner å komme med innspill.

Hva skjer? Holder vi ikke fremdeles på med noen tusenårsmål?

”De nye tusenårsmålene”, ”Post 2015-prosessen”, ”globale utviklingsmål”, ”bærekraftige utviklingsmål”. Kjært barn har mange navn, og felles for dem alle er at de gjelder de nye globale utviklingsmålene som verdenssamfunnet skal bli enige om når Tusenårsmålene ”går ut” i 2015. januar 2016 må nye mål være på plass, og Ban Ki-moon har invitert sivilsamfunnet til å komme med innspill.

Målene har ikke blitt satt, men et høynivåpanel som ledes av Indonesias president Susilo Bambang Yudhoyono, Liberias president Ellen Johnson Sirleaf og Storbritannias statsminister David Cameron har fått i oppgave å komme med forslag på generalforsamlinga i FN i september, som skal debatteres. De har allerede kommet med flere forslag til diskusjon og dere kan bidra!

Hvordan dere som unge sivilsamfunnsaktører kan bidra:

Blogg_post_2015_1
På FNs crowdsourcing-plattform kan unge, norske sivilsamfunnsaktører på en enkel måte komme med innspill til arbeidet med de nye globake utviklingsmålene. (trykk for større bilde)

Personer og organisasjoner kan komme med innspill til flere ulike temaer på denne crowdsourcing*-plattformen (må ikke forveksles med couchsurfing, selv om det hadde vært et artig initativ fra Ban Ki- moon). Temaene basert på hva unge gjennom MyWorld2015-undersøkelsen prioriterte som viktig for dem: Utdanning, arbeidsliv og entreprenørskap, helse, godt styresett og deltakelse og Fred og stabilitet.

Det er også mulig å gi konkrete innspill til utvalgte møter. Her passer det godt å komme med mer strukturelle og institusjonelle innspill, for eksempel hvordan FN bør organisere seg for å inkludere unge godt nok.

Den aller siste fristen for å komme med innspill er 25. april, men sjekk nettsiden så fort som mulig, for dere kan bidra med ideer i flere faser og det er ulike frister å forholde seg til før det.

Blogg_post_2015_2
Dere kan komme med innspill i flere faser, siste frist er 25. april! (trykk for større bilde)

En komité vil sammenfatte ideene og innspillene fra verdens unge, og lage et dokument som vil bli diskutert og presentert på World Conference of Youth i Sri Lanka i mai, og på ECOSOC Youth Forum i juni. Målet er at dette blir et viktig dokument som de nasjonale ”voksne” delegatene faktisk snakker om i forhandlingene om hvordan de nye globale utviklingsmålene skal bli og implementeres.

Sånn gjør dere det:

Registrer dere som enkeltpersoner (gjerne på vegne av organisasjonen) på https://crowdsourcing.itu.int.

Velg dere ett eller flere temaer og legg inn innspill (ca en halv- en A4-side i Word er bra lengde). Kun fantasien setter grenser for hva dere kan skrive om, fokus i første omgang er hvilke utfordringer unge opplever med hensyn til temaene i deres land, men man kan også skrive om internasjonale sker dere er opptatt av.

Dere kan tagge innlegget med relevante stikkord for å flere treff og dere kan stemme opp andres innlegg og gi og få kommentarer på deres innlegg.

Hva gjør LNU?

LNU har en ungdomsdelegat som følger den nasjonale og internasjonale Post 2015-prosessen (meg). Sammen med LNUs arbeidsgruppe for Nord/Sør-spørsmål, som også skal lage en kampanje om Post 2015-prosessen, har jeg skrevet to innspill som jeg kunne legge inn på nettplattformen. Den ene var et forslag om at FN-landene oppretter et permanent ungdomsforum og det andre var et forslag om at nasjonale FN-delegasjoner må oppnevne en ungdomsrepresentant til hver eneste delegasjon til hvert eneste FN-møte. Det er flott om dere registrerer dere og tar dere bryet med å stemme opp og like forslaget, da får det mer kjøttvekt!

Blogg_post_2015_3
Sånn ser det ut når dere har lagt inn innlegg. (trykk for større bilde)

 

Da jeg på vegne av Arbeidsgruppe for Nord/Sør-spørsmål og LNU la inn forslag om et permanent ungdomsforum i FN, fikk jeg følgende kommentar rett etterpå:

”Great idea, Ragnhild! The delegates in the UN should hear the voice from the youth and look forward to cooperation in the future. Everyone has the responsibility to care about what’s happening around and develop a feasible scheme to solve the problems!”

Det er motiverende at det er lav terskel for å legge inn innlegg, samtidig som man kan få rask respons og vet at dette vil kunne bli tatt inn I et samlende document; Youth Voices.

Hvorfor er dette viktig:

Unge under 30 år utgjør over 70 % av verdens befolkning. Det er uhørt at vi ikke blir hørt i omfattende prosesser og flott at det opprettes plattformer som gir oss en stemme.

Ban – Ki Moon har uttalt at han ønsker at dette skal bli den mest omfattende og inkluderende prosessen verdenssamfunnet noen gang har tatt del i. Mye av det skyldtes nok at de allerede eksisterende tusenårsmålene har blitt kritisert for å ha blitt vedtatt i hast, uten tilstrekkelige innspill fra verdens borgere.

Norske ungdomsorganisasjoner sitter på masse kunnskap om temaene som FN ønsker innspill på. Det er viktig å tenke at man ikke bare skal komme med forslag til konkrete mål, men at vi som ungdom kanskje er ekstra godt rustet til å komme med innspill om hvordan vi faktisk skal bli inkludert i prosessen, hvordan vi som unge skal følges opp og hvilke tiltak vi mener er viktige for å oppnå målene.

Hva er nytt med de nye utviklingsmålene?

På Rio + 20 ble verdens land enige om at alle de nye målene skulle ha et bærekraftighets-element i seg. Videre ble det bestemt at de ikke skulle være for mange, at de skal være lette å kommunisere og at de skal være målbare.  Et annet viktig poeng er at denne gangen skal målene være retta både mot land i det globale Nord og i det globale Sør, ikke bare utviklingsland. Om det blir et mål å stoppe all vold mot kvinner, har altså Erna Solberg og påfølgende statsministre et like stort ansvar for å gjøre dette til et satsningsområde nasjonalt, som i utviklingsprosjekter.

Skrevet av: Ragnhild Lunner