FN, en kickflip og håp i Afghanistan

World Urban Forum er en flodbølge av inntrykk. Medellin er vanvittig spennende, og selv om vi kanskje blir presentert en noe ensidig fremstilling av utviklingen her er det ingen tvil om at denne byen er unik og veldig progressiv i byutviklingssammenheng. Jeg lærer mye av faglig opplegg og møter med andre organisasjoner, ungdom, UN Habitat, politikere og alle andre jeg kommer over, men det er særlig et møte som har satt et enormt inntrykk. Jeg har fått gleden av å bli kjent med Madina, en 16 år gammel jente fra Afghanistan som for første gang har reist ut av landet sitt for å fortelle om Skateistan, et prosjekt som gir muligheter til et bedre liv for barn og unge i Afghanistan og Kambodsja.

Risikosport, heldigvis med god støtte.

Skateistan har sine røtter fra Kabul i 2007, da skater Oliver Percovich etablerte en liten skate-skole i Afghanistan. Med tre skateboard, og langt flere interesserte barn og unge ble det fort etablert at her kunne man tenke større. De fikk laget en innendørs skatepark, importert flere brett og bygget fasiliteter som sørger for at både gutter og jenter kan trygt ta del i prosjektet.

I 2010 selger Madina skjerf og armbånd på gata for å kunne bidra til familien. Hun har 6 søstre og 1 bror, og der det i mange afghanske familier ville vært utenkelig å la jentene jobbe utenfor hjemmet er det helt nødvendig for familien at døtrene bidrar til husstanden når det kun er én sønn. En dag ser Madina noen gutter som skater, og spør de hvordan de har lært dette. Sånn blir Madina introdusert til Skateistan.

Skating er en måte å nå ungdom som ellers ikke ville ha blitt fanget opp av noe system. Skatingen er inngangsporten, den store gevinsten er utdanningen. Skateistan har i tillegg til selve skatingen en rekke programmer med ulike formål, som skal hjelpe barn og unge mellom 5 og 18 år til å bli bedre rustet. Et av deres prosjekter handler om å utrykke seg på kreative måter, et annet handler om å ungt lederskap. De har også et prosjekt som heter “back to school” som gir barn som har falt ut en mulighet til å forberede seg på å gå tilbake til utdanning i det offentlige skolesystemet.

Madina kommer for å skate en gang i uken. Hun blir etter en stund frivillig, og bidrar med ulike ting i prosjektet. Skateistan legger til rette for at de som deltar skal kunne ha en progresjon, slik blir hun etterhvert ansatt i Skateistan, som skate-trener og som lærer på undervisningsprogrammet.

Skateistan har engasjerer 400 ungdom hver uke. Noen kommer kun for å skate, andre maler, har undervisning og spiller fotball. Skateistan tar barn av gata, og har en helt unik måte å nå underprivigerte barn på. Skating er fra før en helt ukjent sport i Afghanistan, og alle brett som brukes enten importeres eller lages av de selv. For barna er det en mulighet for å starte helt fra scratch med noe som er ukjent, men allikevel trygt. Madina forteller at mye diplomati og arbeid kreves for å skape forståelse hos foreldre for hvorfor barna, spesielt jentene skal delta. De har noen separate jente- og guttedager i uken, dette gjør det mulig for langt flere å delta. Som det står på nettsiden til Skateistan: “Afghan girls can´t ride a bike, but they can ride a skateboard”

Trygghet er allikevel relativt, og i et land som for første gang gjennomfører to valg på rad er tryggheten Madina snakker om en helt annen enn den vi er vant med. Når vi spør henne om hva hun tror om fremtiden for Afghanistan, sier hun at hun håper den vil være god, og at kvinner får flere muligheter. Hun snakker allikevel om realitetene slik de er. Det er sterke krefter som ikke vil se unge jenter få de mulighetene Skateistan gir dem, og sjansen for at de blir utsatt for angrep er der. Madina forteller om en venninne fra Skateistan som ble drept i et selvmordsangrep. Det er virkeligheten de lever med, daglige angrep og stor usikkerhet rundt hva som kan skje i fremtiden.

Politisk rådgiver Markus prøver seg på…noe..

Over 60% av alle som bor i verdens byer har blitt utsatt for kriminalitet de siste 5 årene.

Særlig i utviklingsland er det mye kriminalitet og vold i byer. Å skape tryggere byer handler blant annet om god infrastruktur- belysning, transport og trygge ferdselsmuligheter. Jenter er ekstra utsatt i denne sammenhengen. For eksempel får jenter mange steder dårligere tilgang til utdanning på grunn av at de må dra før skoledagen er over for å unngå å reise i mørket. Hos Skateistan har de satt opp egen transport for jenter, uten det kunne man ikke hatt et tilbud som dette.

Trygghet i byer handler allikevel om mer enn fysisk tilrettelegging. Det handler om å være i et miljø der du kan utfolde deg uten fare, og ikke minst handler det om å skape alternativer til en hverdag uten fornuftige gjøremål, en hverdag som for mange leder inn i kriminalitet og rusmisbruk. Skateistan er et slikt alternativ, som retter seg direkte inn mot de mest utsatte gruppene av barn og unge. Skateistan handler om å gi barn og unge en mulighet til et bedre liv, men det handler også om å skape en et samhold og en følelse av at noe er større enn en selv. Skateistan skaper en generasjon som kan bidra til samfunnet gjennom muligheten til individuell og kollektiv utvikling. 68% av Afghanistans befolkning er under 25 år – de former generasjonen som skal stå for utviklingen i landet, og det gir de mest utsatte gruppene, jenter, fattige og funksjonshemmede muligheten til å ta del i dette.

Madina snakker for det Afghanske parlamentet

 

Madina snakket som 14-åring for parlamentet i Afghanistan om utfordringer for unge i Kabul. Hun er også den yngste til å ha snakket på TEDxKabul. Når Madina foran en stor forsamling av FN-folk, politikere og sivilsamfunn snakker om Skateistan, realitetene for barn og unge i Aghanistan og å gi jenter muligheter er det ikke et øre som ikke er spisset. Det er engasjerende, sårt og helt usminket. Vi må stå sammen med Madina i kampen for å gi unge bedre muligheter- til lek, utdanning, arbeid og et verdig liv.

IMG_4139.JPG

Fra arrangement om unge i post-konflikt områder på World Urban Youth Assembly.

 

IMG_0028_2.jpg

Tone Vesterhus, FN-delegat for urbaninsering.