Fest og forhandlinger på Sri Lanka

DSC_0598

En ungdomskonferanse som var mer on youth enn of youth. 

I mai var ungdomsdelegat Ragnhild Lunner og internasjonal rådgiver i LNU Ingvill Breivik på World Conference on Youth på Sri Lanka. Spenningen mellom å inkludere ungdom i internasjonal politikk og ikke gi oss for mye innflytelse preget konferansen.

Formålet med konferansen var å mainstreame ungdom i post-2015-agendaen og å diskutere hvordan unge bør integreres i de nye bærekraftige utviklingsmålene. Målet var at global ungdom og nasjonale myndighetspersoner sammen skulle forhandle fram dokumentet “Colombo Declaration on Youth” og vise ungdomsprioriteringene i Post 2015-agendaen.

Les deklarasjonen her

DSC_0598
Sri Lanka arrangerte konferansen, der ungdomsrepresentanter (om enn bare to) fikk en plass ved forhandlingsbordet

Få europeiske land med

Det var Sri Lanka, ikke FN, som arrangerte og betalte for det meste av konferansen. Det ble raskt klart at det ikke var de Sri Lanka-sponsede ungdomsdelegatene fra hvert land som skulle forhandle om sluttdokumentet (som vi trodde).

Det var det de tilreisende, offisielle myndighetspersonene og to utvalgte ungdomsrepresentanter  – Lloyd fra European Youth Forum og Jayathma Wickramanayake, tidligere FN-ungdomsdelegat fra Sri Lanka.

Det var en interessant forsamling som forhandlet. Det eneste landet fra Europa som deltok med offisiell delegasjon var Serbia. Ingen andre land fra Europa deltok, ei heller stormaktene USA, Russland eller Kina. Uten å spekulere for mye, kan en av forklaringene være den internasjonale kritikken som har kommet mot Sri Lankas menneskerettighetsbrudd den siste tiden.

DSC_0570
Det ble ikke spart på ståheien da delegatene fikk besøke det nybygde konferansesenteret i hjemlandsbyen til presidenten. Logoen ble promotert for det den var verdt (vi har med kaffekopper hjem til LNU-kontoret).

Det ble lagt mye energi fra de Sri Lankiske myndighetene i promoteringen av konferansen. Ikke mindre enn to offisielle sanger – hvorav én med en av landets største popstjerner – ble laget og hele landet var fullt av flagg, kaffekopper og plakater med konferansens logo.

Svært mange kalorier ble brent av ved de massive kulturshowene, der også vi delegatene ble oppfordret til å danse for å vise hvor gira på ungdomskonferanse og fulle av spirit vi var.

Plutselig befant vi oss på en strandfest, komplett med DJ-sett, forfriskninger og – ifølge øyenvitner – en elefant.

Begrensa tilgang til forhandlingene

De fleste deltakerne på konferansen var utelukket fra forhandlingene og hadde svært begrenset tilgang til der den politiske prosessen virkelig skjedde. Svært mange av ungdommene var frustrerte, men vi brukte de kanalene vi kunne finne. LNU jobbet under forhandlingene tett med land som Brasil og Filipinene, og flere andre ungdomsdelegater la ned mye arbeid i å beholde et sterkt språk.

DSC_0689
Norges ungdomsdelegat på Post 2015-prosessen og bærekraftig utvikling i samtale med Brasils ungdomsdelegater. Brasil hadde mange gode tillegg om ungdomsmedvirkning til deklarasjonen!

Det er positivt at ungdom for første gang forhandler sammen med land, og ikke kun blir konsultert eller ignorert. Dette gjør samtidig at deklarasjonen er svakere enn hva den hadde blitt om kun ungdom forhandlet (spesielt på SRHR og likestilling), men også sterkere enn hva den hadde blitt hvis ungdom var ekskludert fra forhandlingene.

Dette er en interessant dynamikk som gjør dokumentet noe tricky å jobbe med politisk. På den ene siden ønsker vi å fremheve gode poenger, på den annen side kan representativiteten kritiseres. En slik deklarasjon er avhengig av at FNs medlemsland bruker og anerkjenner den for at den skal få tyngde.

Steile fronter på seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)

Kapittelet om Gender equality som skapte størst debatt, med sterke fronter mellom bl.a. Filipinene og Brasil på den ene siden og Saudi Arabia og Sri Lanka på den andre siden.

DSC_0748

Kjønnsidentitet og SRHR ble sterkt debattert og kom til slutt til uttrykk gjennom deklarasjonens paragraf 35, hvor det sterkt omtvistede begrepet “gender identities” til slutt kom med. Lenge ble det fryktet at Saudi Arabia ville reservere seg mot dette avsnittet, men det skjedde ikke.

Forelår permanente ordninger og konkrete delmål om ungdom

I tråd med LNUs prioriteinger før konferansen, foreslår deklarasjonen å etablere et permanent forum for ungdom i FN, øke ungdomsintegrasjonen av ungdom inn til de politiske prosessene og offisielle myndighetsdelegasjonene på  en meningsfull måte, både på lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå.

Det er bra, fordi det er viktig at unge anses som aktører og partnere i post-2015-agendaen, og ikke kun passive mottakere slik som i tusenårsmålene.

DSC_0635
På workshops fikk unge fra ulike land møtes og diskutere utfordringer om tilgang til politikere og deltakelse i politiske prosesser.

Det er også veldig viktig at det foreslås egne, spesifikke delmål og indikatorer  ungdom under alle de nye bærekraftige utviklingsmålene.

Målene skal bygge på bærekraftighet, og ett av poengene var at konferansen kalte på medlemsstatene til å fortsette å utforske muligheten for en Høykommissær for fremtidige generasjoner, og andre mekanismer på temaet som er nevnt i Generalsekretærens rapport “Intergenerational solidarity and the need for Future Generations”.

Godt møte med ambassaden

Sammen med de norske konferansedeltakerne fra Fredskorpset og Norsk medisinerstudentforening, fikk vi møte den norske ambassadøren i Sri Lanka og hennes kolleger. Vi fikk mulighet til å sende henne et referat fra møtet som ville bli sendt videre til norske myndighetspersoner hjemme i Norge og New York.

ambassaden
De norske deltakerne møtte ambassaden, som var svært interesserte i å høre hvordan vi opplevde konferansen.

LNU oppfordret her norske politikere til å følge opp anbefalingene i deklarasjonen (som nevnt over her). Vi oppfordret dem også til å invitere representanter for norske  barne- og ungdomsorganisasjoner til relevante post-2015-møter, å delta på seminarer og debatter som barne- og ungdomsorganisasjoner arrangerer og inkludere ungdom som gruppe både som aktører i prosessen og i indikatorene til de nye globale utviklingsmålene.

Må jobbe for reell ungdomsmedvirkning

Mangelen på strukturer for ungdomsmedvirkning på konferansen viser hvor viktig det er at det jobbes med hvordan man får unge får delta på en reell og meningsfylt måte i post-2015-prosessen, både før og etter at de nye bærekraftige utviklingsmålene er bestemt. At ungdom kasta seg rundt selv om de hadde begrenset tilgang, viser at de er klare for å delta i de globale prosessene.

Forhandlingene om deklarasjonen er nok et bevis på hvor viktig det er å jobbe for å gå i dybden på hva reell og meningsfull ungdomsmedvirkning er, og da spesielt innenfor FN-systemet fremover.

Skrevet av: Ragnhild Lunner