Ny runde med klimaforhandlinger i Bonn

photo (1)

På mellommøtet i klimaforhandlingene i Bonn i juni, ble det bestemt at det skulle settes opp et ekstra forhandlinsmøte om en ny klimaavtale i oktober. I dag starter disse forhandlingene i Bonn, og LNUs ungdomsdelegat Ingrid Verne er tilstede – nå som en del av den offisielle norske delegasjonen.

To spor

Den nye klimaavtalen skal være ferdigforhandlet i 2015 og tre i kraft i 2020, men for at vi skal holde oss innenfor togradersmålet, må globale utslipp kuttes kraftig også i perioden før 2020. Derfor er forhandlingene om den nye avtalen delt inn i to spor. I arbeidsstrøm 1 forhandles det om avtalen som skal gjelde fra 2020, mens arbeidsstrøm 2 ser på hvordan man kan få ned utslippene i perioden frem til 2020.

photo (1)
Vi har kunnskapen vi trenger, nå er det på tide å handle

Bidrag

På klimatoppmøtet i Warszawa i fjor ble det bestemt at alle land “som er klare til det” skal komme med sine tiltenkte bidrag til den nye avtalen innen utgangen av mars 2015. Hva disse bidragene skal inneholde er foreløpig uklart, og blir en viktig del av diskusjonene her i Bonn. Mange land, inkludert  Norge, mener at alle land må melde inn sine mål om utslippsreduksjoner/begrensninger. Andre elementer, som klimatilpasning, finansiering eller teknologioverføring kan også meldes inn, men det skal ikke være et krav, og kan ikke erstatte bidrag til utslippsreduksjoner. Andre land, inkludert mange utviklingsland, mener at også andre elementer skal meldes inn, og at disse elementene kan erstatte utslippsreduksjoner.

De store spørsmålene gjenstår

Innen utgangen av klimatoppmøtet i Lima i desember, må et utkast til avtaletekst til den nye avtalen være på plass. Foreløpig finnes det ikke en eneste setning med tekstforslag, og ingen enighet om hvilke elementer som skal være med i den nye avtalen. Det er nå bare 417 dager igjen til en ny klimaavtale skal være ferdigforhandlet i Paris, og det er mye som gjenstår. Jeg håper derfor at landene er klare til å diskutere de store spørsmålene her i Bonn, og ikke bruker opp tiden på prosedyrespørsmål, som vi har sett så mange ganger tidligere.

Endelig party!

Siden forrige forhandlingsmøte, har LNU oppnådd en stor seier; vi har fått en plass i den norske delegasjonen til klimaforhandlingene! Det innebærer at vi får større tilgang til møter og bedre muligheter for å påvirke Norges posisjoner. Blant annet får jeg være med på de interne morgenmøtene til den norske delegasjonen, og får tilgang til forhandlingsmøtene som er lukket for sivilsamfunn. Mange land er redde for å snakke når det er sivilsamfunn tilstede, og derfor foregår de virkelige forhandlingene i rom der bare landenes delegasjoner har tilgang. For at vi skal kunne drive best mulig påvirkningsarbeid, er det viktig at vi har et godt innsyn i forhandlingene og Norges posisjoner, slik at vi kan gi godt begrunnede innspill til Norge.

photo
Endelig party!

Mer om den nye ungdomsdelegatordningen, og hva Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og jeg mener om den, kan dere lese i dagens papirutgave av Vårt Land.

Følg med på bloggen, og følg @verneingrid på Twitter for hyppige oppdateringer fra Bonn.