Sverige viser vei. Vil Norge følge etter?

photo (2)

Tirsdag kom den gode nyheten om at Sverige vil bevilge 500 millioner dollar til Det grønne klimafondet i FN for perioden 2015-2018. Har Norge tenkt til å være like gode?

dollar

 

I klimaforhandlingene om en global klimaavtale er spørsmålene om klimafinansiering et av de aller viktigste for utviklingslandene. Utviklingsland er avhengige av penger for å kunne kutte i sine utslipp (eller begrense utslippsveksten), og for å tilpasse seg endringene i klimaet. Et av hovedprinsippene i klimakonvensjonen fra 1992, er at alle land har et felles men ulikt ansvar for å løse klimautfordringene. Fra et klimarettferdighetsperspektiv innebærer rike lands ansvar både å kutte i egne utslipp, og i tillegg å bidra til å kutte utslipp i utviklingsland og sørge for at de mest sårbare landene kan tilpasse seg endringene. Det er jo hovedsakelig de rike landene som har skapt problemene, og da må de også rydde opp etter seg.

 

På det mye omtalte klimatoppmøtet i København i 2009 lovet rike land at det samlede nivået av klimafinansiering skal nå 100 mrd dollar per år innen 2020. Store deler av disse pengene skal kanaliseres gjennom Det grønne klimafondet (GCF). De siste årene har finansieringen ligget på rundt 10 mrd dollar, men store deler av pengene som har blitt  tatt fra bistandsbudsjetter. Den 5. hovedrapporten til FNs klimapanel slår tydelig fast at klimaendringer fører til at flere fattige mennesker, og at allerede fattige mennesker blir enda fattigere. Det er viktig at klimapolitikk og utviklingspolitikk ses i sammenheng, og å ta penger fra bistandsbudsjettet for å redusere årakene og konsekvensene av klimaendringene er ikke en god og samstemt utviklingspolitikk. Det kan være vanskelig å skille hva som er tradisjonell bistand og klimafinansiering, men det er ikke et argument for å spise av bistandsbudsjettet. De samlede bevilgningene av bistand og klimafinansiering må økes dersom vi skal redusere fattigdom.

Det finnes ingen plan for hvordan landene skal nå målet om 100 mrd til klimafinansiering innen 2020, og dette skaper mistillit mellom fattige og rike land i forhandlingene, fordi utviklingslandene ikke vet om pengene som er lovet faktisk kommer. Det er vanskelig for utviklingsland å planlegge utslippsreduserende tiltak og tiltak for å tilpasse seg klimaendringene når de ikke vet om de har penger til å gjennomføre tiltakene. Landene med den økonomiske kapasiteten til å bidra bør derfor jobbe for å få på plass en opptrppingsplan for hvordan de skal nå målet om 100 mrd dollar, og hvor disse pengene skal hentes fra, men det er så langt ingen vilje blant rike land til å legge frem langsiktige tallfestede forpliktelser.

Et foreløpig mål er å få inn minst 15 mrd dollar til Det grønne klimafondet innen utgangen av klimatoppmøtet i Lima i desember. Bildet nedenfor viser en oversikt over hvor mye som har blitt lovet hittil. På Ban Ki-moons klimatoppmøte i New York i september annonserte Erna Solberg at Norge skal gi 33 mill dollar til fondet i 2015. Dette er småpenger for et så rikt land som Norge, og med Sveriges nylige lovnader, må Norge komme med noe langt bedre hvis vi skal oppretteholde ryktet vårt som pådrivere i forhandlingene. Sammenlignet med BNP er Sveriges bidrag det mest ambisiøse hittil, og i allefall 70 av de 500 millionene vil bli gitt på toppen av Sveriges 1 % til bistand. Det er bra, og vi får håpe at dette bare er starten på nye, addisjonelle midler fra både Sverige og andre land.

Skjermbilde 2014-10-23 kl. 21.47.08
Foreløpige bidrag til Det grønne klimafondet

19.-20. november arrangeres det et såkalt “pledging-møte” for Det grønne klimafondet i Berlin. Norge har uttalt at de vil komme med mer penger på dette møtet, men vi vet foreløpig ikke hvor mye. Derfor trenger vi deg til å bli med og legge press på Norge om å legge en stor sum addisjonelle penger på bordet i Berlin. Bli med på Twitter-askjon for å legge press på norske politikere! Her er et eksempel på Tweet:

Sverige gir 500 mill dollar til Det grønne klimafondet! Norge må følge etter med addisjonelle midler @TSundtoft @erna_solberg @borgebrende

(Innlegget er krysspostet med Changemakerbloggen: www.klartvikan.wordpress.com)