Status på forhandlingsklima i Lima

Blogg

Blogg

 

I morgen ankommer ministrene klimatoppmøtet i Lima for den såkalte høynivådelen av møtet. Første uke har mildt sagt vært preget av lite fremgang, og partene står langt fra hverandre i de store spørsmålene. Klarer ministrene å sørge for et godt grunnlag for avtalen som skal vedtas i Paris neste år, når vi nå går inn i den siste uka av Limatoppmøtet?

 

Verdensmesterskap i prosedyrespørsmål?

Den første uka har lignet mer på et verdensmesterskap i prodedyrespørsmål enn faktiske forhandlinger om innholdet i den nye avtalen. At det kun er ett år til den nye avtalen skal vedtas i Paris, og at mye må komme på plass her i Lima, har ikke vært gjenspeilet i forhandlingene. Før møtet startet la Co-Chairs (møtelederne) frem utkast til tekster basert på landenes innspill, som skulle være grunnlaget for videre forhandlinger. Mange utviklingsland mente at tekstene ikke var balanserte nok, med for stor vekt på utslippskutt og for lite vekt på finansiering og tilpasning, og flere land har stilt spørsmål ved om det er Co-chairs tekster som skal være grunnlaget for videre forhandlinger.

Foreløpig ingen vilje til kompromiss

Innen seks måneder må et utkast til avtale være ferdig, og et utkast fra Lima som det kan jobbes videre med de neste seks månedene er derfor viktig å få på plass. I tillegg må landene bli enige om innholdet i bidragene de skal melde inn innen slutten av mars neste år, og om det skal være en prosess i etterkant av de innsendte bidragene for å vurdere om de er tilstrekkelige til å unngå mer enn to grader global oppvarming. Ikke overraskende har landene stått langt fra hverandre i diskusjonene under den første uka. For å være sikker på at deres synspunkter blir tatt med, har landene lagt vekt på å fremme sine “ekstreme” ytterpunkter, i stedet for å finne kompromisser. Forhåpentligvis øker viljen til å finne gode løsninger utover denne siste uka.

Finansiering

Etter at Norge annonserte at de vil doble det tidligere annonserte bidraget til Det grønne klimafondet, er målet om en startkapital på 10 milliarder dollar innen utgangen av Limatoppmøtet nesten nådd. Det er vel og bra, og vil forhåpentligvis bidra til å øke tilliten i forhandlingene. Likevel gjenstår det fortsatt mange uløste spørsmål på finansiering, og utviklingsland etterlyser en plan for å skalere opp bidragene til det lovede målet om 100 milliarder dollar innen 2020.

Nye utkast – nye muligheter

Co-chairs har nå lagt frem to nye tekster for videre forhandlinger: det ene er et utkast til beslutning fra Lima-møtet som inkluderer ulike forslag til hva som skal inngå i de nasjonalt bestemte bidragene og arbeidet med å redusere utslipp i perioden før 2020, det andre er et utkast til elementer i den nye avtalen som skal vedtas i Paris om et år. Det er fortsatt en fare for at prosedyrespørsmålene fra forrige uke vil dukke opp igjen denne uka, men forhåpentligvis vil man komme i gang med forhandlinger im tekst, linje for linje, i dag.

 

Skrevet av LNUs ungdomsdelegat på klima, Ingrid Verne