The 25th Governing Council- What’s in it for youth?

Jeg har vært i Nairobi på UN-Habitat sitt Governing Council (GC), styremøtet som annethvert år setter retningen for UN-Habitat sitt virke. Jeg har blogga for UN-Habitat sin ungdomsenhet, og gjengir innlegget her. Les også innlegget mitt fra før GC her: http://blogg.lnu.no/blog/2015/04/et-skritt-naermere-habitat-iii-og-governing-council-for-un-habitat/

I will try to give a recap of the most important things that happened at the Governing Council, especially youth related issues. First, I will give an overlook of the most important resolutions that were discussed.

 

IMG_0073

 

The executive director opening the ball

Strategic plan for 2014–2019 and the work programme and budget of the United Nations Human Settlements Programme for the biennium 2016–2017 

The work program and the attached budget is the most instrumental tool for the work of UN-Habitat, and what goes in there, goes. This, in addition to the omnibus is the most important resolution that the Governing Council discusses and adopts.

The work programme and budget resolution can be read here: https://papersmart.unon.org/habitatgc25/…

Omnibus: Implementation of the strategic plan for 2014–2019

This resolution gives direction on how to implement the strategic plan of UN-Habitat. The initial idea for this Governing Council was to have an “omnibus” resolution, a resolution that touches upon most of the substantive issues regarding the work of UN-Habitat. This was instead of there being 20 different resolutions for the different themes. Although there was a fair few other resolutions that came up anywas, it contributed to reduce the amount substantially.

The omnibus resolution can be read here: https://papersmart.unon.org/habitatgc25/…

In addition to these two, there was a resolution on the special theme for the Governing Council, namely UN-Habitats contribution towards the post-2015 agenda, a resolution on the Habitat III process, a resolution on strengthening the national ownership and operational capacity as well as a resolution on international guidelines on urban and territorial planning. They can all be read here:  https://papersmart.unon.org/habitatgc25/…

IMG_0211

Youth caucus with the Norwegian clan

Youth highlights

Mainstreaming of youth in UN-Habitat and the financing of it

The most important thing that the Governing Council adopted (youth related anyways), was the mainstreaming of youth in UN-Habitat. In the omnibus resolution the following paragraph was agreed upon:

  • The governing council requests the Executive Director to continue to pursue the mainstreaming of youth and gender equality perspectives in the normative work and operational programmes of the United Nations Human Settlements Programme and to ensure that youth and gender equality and empowerment remain an important part of the preparatory process for Habitat III and of the substantive content of the New Urban Agenda;

Even more importantly, a similar paragraph was adopted in the work program and budget, with the additional wording “and that the resources be allocated accordingly”, meaning, we do not just agree upon the mainstreaming of youth, we actually request the executive director to spend the amount of resources needed in order for that to be achieved. All in all, a pretty good achievement. There was a lot of discussions on this paragraph in both resolutions, as some member states were reluctant to, quite frankly, spend money on this. Luckily it remained in there.

A strong focus on youth unemployment and job creation for youth

In the omnibus resolution there were two paragraphs that highlighted the need for a focus on youth unemployment, and that UN-Habitat needs to work on this issue.

  • The Governing Council Requests the Executive Director to address the high rates of youth unemployment by developing high-level programmes and policies, thereby enabling the United Nations Human Settlements Programme to work with member States and local authorities to develop and implement targeted and integrated local and national youth employment and entrepreneurship programmes and policies for inclusive, sustainable and innovative job creation;
  •  The Governing Council invites member States to work towards the prevention of slums, the empowerment of slum communities and the strengthening of institutional mechanisms equipping slum dwellers to contribute to the improvement of the living environment, aiming at promoting social, economic and political inclusion and poverty eradication through, among other things, access to sustainable mobility, skills and capacity development, the creation of job opportunities, in particular for women and young people, public spaces and respect for cultural diversity, and by strengthening linkages to the formal settings in the rural and urban surroundings of slum settlements;

These were both paragraphs that all member states more or less agreed upon from the beginning, and there was no sign of reluctance towards mentioning youth specifically as a key actor in sustainable urbanization. This is historic. Youth has previously been a highly contested issue

Maybe then, we have reached a point where we can all just agree upon the simple fact that youth are a driving force of positive change, and that youthless development is useless development. 

 

Tone Vesterhus

Youth delegate within urbanization

 

Et skritt nærmere Habitat III og Governing Council for UN Habitat

Nå er jeg på plass i Nairobi, der jeg skal delta på styremøtet til UN habitat, også kjent som Governing Council. I tillegg til at Governing Council starter på fredag, pågår nå PrepCom 2 til Habitat III. PrepCom 2 skal ta oss et skritt nærmere den nye urbane agendaen, og gi noe reellt og substansielt innhold til prosessen. Så langt har det vært litt tynt ( http://blogg.lnu.no/blog/2014/10/3782/ ).

FullSizeRender

 

12 km- 2 timer. <3 Nairobitrafikk

Prosessen er på etterskudd, det er en dårlig bevart hemmelighet. FNs Generalforsamling bestemte at alle medlemsland skulle levere inn nasjonale rapporter med oversikt over urbane utfordringer og temaer for de ulike landene innen juni i fjor. Først nå begynner man å få inn en substansiell mengde rapporter. PrepCom 1 diskuterte også svært lite av faglig substans, det var mest fokus på prosedyre for prosessen fremover.

Men, ting tar av og til litt tid, også kan det bli bra til slutt allikevel. Fra et egoistisk standpunkt er dette på en måte bra, eller i det minste en mulighet. Norge har som nevnt i et tidligere innlegg glimret med sitt fravær, den æraen synes å ha kommet til en ende, og de stiller nå med en delegasjon til PrepCom og Governing Council. Tidlig var jeg veldig bekymret for at Norge sin potensielle innflytelse på Habitat III ville gå tapt dersom man ikke var på banen fra dag 1, nå tror jeg at det fortsatt er store muligheter til å være toneangivende i prosessen opp mot å sette en ny urban agenda i Quito i oktober 2016. Det fordrer imidlertid fullt fokus og bevisst politisk prioritering fra nå og utover.

Det er flere gode grunn til at Norge bør bruke en del tid og energi på denne prosessen. Vi sitter på mye god kompetanse om urbaniserings- og bosettingsspørsmål, og har på den måten et ansvar for å bidra med det vi kan for at det nye urbane agendaen blir så god, rettferdig og bærekraftig som overhodet mulig. Norge har lenge vært en tung aktør på dette feltet, det må vi fortsette med, Norge vil etterlate et stort hull dersom vi velger å ikke prioritere Habitat III fremover. Vi har i tillegg mye nasjonal politikk som utvilsomt bør ha et internasjonalt tilsnitt. Storbysatsing, det grønne skiftet, transportutfordringer – jeg kan selvsagt nevne en haug med andre politikkområder, dette er bare eksempler på ting som man ikke kan se utelukkende innenfor en norsk kontekst.

 

IMG_0058

Flytter komma

 

Jeg skal prøve å ikke gjøre dette blogginnlegget så langt, men jeg vil gi en liten oversikt over hva som er LNU sine prioriteringer for Governing Council og Habitat III. Så kan jeg prøve å gi en oppdatering på hvordan det går med de ulike temaene underveis eller i etterkant.

Vi prioriteterer utdanning, arbeidsledighet, offentlig rom, ungdomsmedvirkning og bærekraftig utvikling. Herunder ønsker vi  et fokus på trygge skoleveier for jenter, motvirke arbeidsledighet blant ungdom og offentlig rom som er designet med hensikt å ikke ekskludere visse grupper. Innen ungdomsmedvirkning ønsker vi blant annet en økt innsats for å etablere permanente strukturer for ungdomsmedvirkning i FN. Under bærekraftig utvikling ønsker vi at byer skal ha mål om å oppnå “net zero greenhouse gas emmissions”.

Jeg er veldig klar for jobben med å gjøre den urbane virkeligheten litt grønnere, mer likestilt og ungdomsvennlig! Stay tuned.

Tone

Ungdomsdelegat innen urbanisering