Et skritt nærmere Habitat III og Governing Council for UN Habitat

Nå er jeg på plass i Nairobi, der jeg skal delta på styremøtet til UN habitat, også kjent som Governing Council. I tillegg til at Governing Council starter på fredag, pågår nå PrepCom 2 til Habitat III. PrepCom 2 skal ta oss et skritt nærmere den nye urbane agendaen, og gi noe reellt og substansielt innhold til prosessen. Så langt har det vært litt tynt ( http://blogg.lnu.no/blog/2014/10/3782/ ).

FullSizeRender

 

12 km- 2 timer. <3 Nairobitrafikk

Prosessen er på etterskudd, det er en dårlig bevart hemmelighet. FNs Generalforsamling bestemte at alle medlemsland skulle levere inn nasjonale rapporter med oversikt over urbane utfordringer og temaer for de ulike landene innen juni i fjor. Først nå begynner man å få inn en substansiell mengde rapporter. PrepCom 1 diskuterte også svært lite av faglig substans, det var mest fokus på prosedyre for prosessen fremover.

Men, ting tar av og til litt tid, også kan det bli bra til slutt allikevel. Fra et egoistisk standpunkt er dette på en måte bra, eller i det minste en mulighet. Norge har som nevnt i et tidligere innlegg glimret med sitt fravær, den æraen synes å ha kommet til en ende, og de stiller nå med en delegasjon til PrepCom og Governing Council. Tidlig var jeg veldig bekymret for at Norge sin potensielle innflytelse på Habitat III ville gå tapt dersom man ikke var på banen fra dag 1, nå tror jeg at det fortsatt er store muligheter til å være toneangivende i prosessen opp mot å sette en ny urban agenda i Quito i oktober 2016. Det fordrer imidlertid fullt fokus og bevisst politisk prioritering fra nå og utover.

Det er flere gode grunn til at Norge bør bruke en del tid og energi på denne prosessen. Vi sitter på mye god kompetanse om urbaniserings- og bosettingsspørsmål, og har på den måten et ansvar for å bidra med det vi kan for at det nye urbane agendaen blir så god, rettferdig og bærekraftig som overhodet mulig. Norge har lenge vært en tung aktør på dette feltet, det må vi fortsette med, Norge vil etterlate et stort hull dersom vi velger å ikke prioritere Habitat III fremover. Vi har i tillegg mye nasjonal politikk som utvilsomt bør ha et internasjonalt tilsnitt. Storbysatsing, det grønne skiftet, transportutfordringer – jeg kan selvsagt nevne en haug med andre politikkområder, dette er bare eksempler på ting som man ikke kan se utelukkende innenfor en norsk kontekst.

 

IMG_0058

Flytter komma

 

Jeg skal prøve å ikke gjøre dette blogginnlegget så langt, men jeg vil gi en liten oversikt over hva som er LNU sine prioriteringer for Governing Council og Habitat III. Så kan jeg prøve å gi en oppdatering på hvordan det går med de ulike temaene underveis eller i etterkant.

Vi prioriteterer utdanning, arbeidsledighet, offentlig rom, ungdomsmedvirkning og bærekraftig utvikling. Herunder ønsker vi  et fokus på trygge skoleveier for jenter, motvirke arbeidsledighet blant ungdom og offentlig rom som er designet med hensikt å ikke ekskludere visse grupper. Innen ungdomsmedvirkning ønsker vi blant annet en økt innsats for å etablere permanente strukturer for ungdomsmedvirkning i FN. Under bærekraftig utvikling ønsker vi at byer skal ha mål om å oppnå “net zero greenhouse gas emmissions”.

Jeg er veldig klar for jobben med å gjøre den urbane virkeligheten litt grønnere, mer likestilt og ungdomsvennlig! Stay tuned.

Tone

Ungdomsdelegat innen urbanisering