Den internasjonale jentedagen

Det har gått en helg i New York og mange av inntrykkene har begynt å sette seg. En av de mest interessante og tankevekkende dagene så langt var den internasjonale dagen for jenter.

UNICEF, UN Women, UNFPA og Plan International inviterte til diskusjon om hvordan man kan forhindre vold mot tenåringsjenter. Plan Norge avsluttet nylig kampanjen #stoppbryllupet hjemme i Norge som fokuserte på samme tema og særlig barneekteskap. Dette er en sak som mange stiller seg bak, og på den internasjonale jentedagen fikk vi lære mer om omfanget og hvordan situasjonen for tenåringsjenter egentlig er.

Det er viktig, før du leser videre altså, å understreke at det er har vært fremskritt når det kommer til jenters rettigheter. Men jeg skal ærlig innrømme at jeg ble overveldet av tallenes tale forrige fredag, selv om jeg visste at forskjellene mellom jenter og gutter utenfor Norge er ganske så stor.

Visste du for eksempel at om du er jente i India er det kun 4 pst sjanse for at du kommer til å gå på college? De fleste jenter er faktisk gift før fylte 16 år, og sjansen for at kvinnen og hennes barn er undervektig er normalen, ikke unntaket. Og så kan man kanskje tenke at dette gjelder kun et land. Dessverre er virkeligheten en litt annen.

Hvert tiende minutt dør en tenåringsjente av vold. Når jenter og kvinner utsettes for vold er det som oftest utført av noen de kjenner, sammenlignet med gutter som oftest utsettes for vold av mennesker de ikke kjenner. Som tenåringsjente generelt risikerer du ikke bare diskriminering på bakgrunn av kjønn, eksempelvis ikke rett til skolegang, men risikoen er større for barneekteskap, vold og kjønnslemlestelse.

Helt konkrete viser tall at 700 millioner av verdens kvinner som i dag lever ble gift som barn. Litt mer enn en av ti jenter har opplevd tvunget samleie eller andre seksuelle overgrep. Vokser man opp i helt konkrete regioner er risikoen mye større. Og slike tall og rapporter finnes det mange av..

Temaet for den internasjonale jentedagen var å sette fokus på at jenter og kvinner opplever ulik type vold, og hva som skal til for å skape endring. Når vold mot kvinner og jenter kan være fysisk, men også psykisk og seksuell sier det seg selv at løsningene og tiltakene som skal til er flere.

Utdanning er en nøkkel til utvikling. Når jenter får gå på skolen vet vi at de sannsynligheten for at de gifter seg senere og får barn senere øker. Når fødselen utsettes til jentene er eldre øker sjansen for at både mor og barn overlever. Med utdanning øker også sannsynligheten for en bedre og tryggere jobb og kvinnens selvstendighet.

Samtidig kreves det mer enn et utdanningsløft. Mange jenter vokser opp i og med en kultur der det er greit at jenter er annenrangs. Det tar tid å endre kultur og endringen må skje innenfra om de skal være varige endringer. Her kan likevel kampanjer som Plans være med å vise hvor absurde og ikke minst alvorlige følgene av kultur kan være, og bidra til økt støtte for de som jobber lokalt.

Jenters rettigheter og stilling i verdenssamfunnet har vært et gjennomgående tema på hele FN-sesjonen i år, ikke minst med #heforshe-kampanjen, diskusjon om tusenårs-målene og post2015, og i Norge, vårt eget bidrag til Høynivå-uka. Det er positivt med oppmerksomhet, og det er gode signaler at man ønsker å trappe opp innsatsen verden over. Forhåpentligvis vil neste års tall være bedre enn i år, men enda viktigere, så kan verden bidra til at færre jenter og kvinner møter vold i hverdagen.