The 25th Governing Council- What’s in it for youth?

Jeg har vært i Nairobi på UN-Habitat sitt Governing Council (GC), styremøtet som annethvert år setter retningen for UN-Habitat sitt virke. Jeg har blogga for UN-Habitat sin ungdomsenhet, og gjengir innlegget her. Les også innlegget mitt fra før GC her: http://blogg.lnu.no/blog/2015/04/et-skritt-naermere-habitat-iii-og-governing-council-for-un-habitat/

I will try to give a recap of the most important things that happened at the Governing Council, especially youth related issues. First, I will give an overlook of the most important resolutions that were discussed.

 

IMG_0073

 

The executive director opening the ball

Strategic plan for 2014–2019 and the work programme and budget of the United Nations Human Settlements Programme for the biennium 2016–2017 

The work program and the attached budget is the most instrumental tool for the work of UN-Habitat, and what goes in there, goes. This, in addition to the omnibus is the most important resolution that the Governing Council discusses and adopts.

The work programme and budget resolution can be read here: https://papersmart.unon.org/habitatgc25/…

Omnibus: Implementation of the strategic plan for 2014–2019

This resolution gives direction on how to implement the strategic plan of UN-Habitat. The initial idea for this Governing Council was to have an “omnibus” resolution, a resolution that touches upon most of the substantive issues regarding the work of UN-Habitat. This was instead of there being 20 different resolutions for the different themes. Although there was a fair few other resolutions that came up anywas, it contributed to reduce the amount substantially.

The omnibus resolution can be read here: https://papersmart.unon.org/habitatgc25/…

In addition to these two, there was a resolution on the special theme for the Governing Council, namely UN-Habitats contribution towards the post-2015 agenda, a resolution on the Habitat III process, a resolution on strengthening the national ownership and operational capacity as well as a resolution on international guidelines on urban and territorial planning. They can all be read here:  https://papersmart.unon.org/habitatgc25/…

IMG_0211

Youth caucus with the Norwegian clan

Youth highlights

Mainstreaming of youth in UN-Habitat and the financing of it

The most important thing that the Governing Council adopted (youth related anyways), was the mainstreaming of youth in UN-Habitat. In the omnibus resolution the following paragraph was agreed upon:

  • The governing council requests the Executive Director to continue to pursue the mainstreaming of youth and gender equality perspectives in the normative work and operational programmes of the United Nations Human Settlements Programme and to ensure that youth and gender equality and empowerment remain an important part of the preparatory process for Habitat III and of the substantive content of the New Urban Agenda;

Even more importantly, a similar paragraph was adopted in the work program and budget, with the additional wording “and that the resources be allocated accordingly”, meaning, we do not just agree upon the mainstreaming of youth, we actually request the executive director to spend the amount of resources needed in order for that to be achieved. All in all, a pretty good achievement. There was a lot of discussions on this paragraph in both resolutions, as some member states were reluctant to, quite frankly, spend money on this. Luckily it remained in there.

A strong focus on youth unemployment and job creation for youth

In the omnibus resolution there were two paragraphs that highlighted the need for a focus on youth unemployment, and that UN-Habitat needs to work on this issue.

  • The Governing Council Requests the Executive Director to address the high rates of youth unemployment by developing high-level programmes and policies, thereby enabling the United Nations Human Settlements Programme to work with member States and local authorities to develop and implement targeted and integrated local and national youth employment and entrepreneurship programmes and policies for inclusive, sustainable and innovative job creation;
  •  The Governing Council invites member States to work towards the prevention of slums, the empowerment of slum communities and the strengthening of institutional mechanisms equipping slum dwellers to contribute to the improvement of the living environment, aiming at promoting social, economic and political inclusion and poverty eradication through, among other things, access to sustainable mobility, skills and capacity development, the creation of job opportunities, in particular for women and young people, public spaces and respect for cultural diversity, and by strengthening linkages to the formal settings in the rural and urban surroundings of slum settlements;

These were both paragraphs that all member states more or less agreed upon from the beginning, and there was no sign of reluctance towards mentioning youth specifically as a key actor in sustainable urbanization. This is historic. Youth has previously been a highly contested issue

Maybe then, we have reached a point where we can all just agree upon the simple fact that youth are a driving force of positive change, and that youthless development is useless development. 

 

Tone Vesterhus

Youth delegate within urbanization

 

Et skritt nærmere Habitat III og Governing Council for UN Habitat

Nå er jeg på plass i Nairobi, der jeg skal delta på styremøtet til UN habitat, også kjent som Governing Council. I tillegg til at Governing Council starter på fredag, pågår nå PrepCom 2 til Habitat III. PrepCom 2 skal ta oss et skritt nærmere den nye urbane agendaen, og gi noe reellt og substansielt innhold til prosessen. Så langt har det vært litt tynt ( http://blogg.lnu.no/blog/2014/10/3782/ ).

FullSizeRender

 

12 km- 2 timer. <3 Nairobitrafikk

Prosessen er på etterskudd, det er en dårlig bevart hemmelighet. FNs Generalforsamling bestemte at alle medlemsland skulle levere inn nasjonale rapporter med oversikt over urbane utfordringer og temaer for de ulike landene innen juni i fjor. Først nå begynner man å få inn en substansiell mengde rapporter. PrepCom 1 diskuterte også svært lite av faglig substans, det var mest fokus på prosedyre for prosessen fremover.

Men, ting tar av og til litt tid, også kan det bli bra til slutt allikevel. Fra et egoistisk standpunkt er dette på en måte bra, eller i det minste en mulighet. Norge har som nevnt i et tidligere innlegg glimret med sitt fravær, den æraen synes å ha kommet til en ende, og de stiller nå med en delegasjon til PrepCom og Governing Council. Tidlig var jeg veldig bekymret for at Norge sin potensielle innflytelse på Habitat III ville gå tapt dersom man ikke var på banen fra dag 1, nå tror jeg at det fortsatt er store muligheter til å være toneangivende i prosessen opp mot å sette en ny urban agenda i Quito i oktober 2016. Det fordrer imidlertid fullt fokus og bevisst politisk prioritering fra nå og utover.

Det er flere gode grunn til at Norge bør bruke en del tid og energi på denne prosessen. Vi sitter på mye god kompetanse om urbaniserings- og bosettingsspørsmål, og har på den måten et ansvar for å bidra med det vi kan for at det nye urbane agendaen blir så god, rettferdig og bærekraftig som overhodet mulig. Norge har lenge vært en tung aktør på dette feltet, det må vi fortsette med, Norge vil etterlate et stort hull dersom vi velger å ikke prioritere Habitat III fremover. Vi har i tillegg mye nasjonal politikk som utvilsomt bør ha et internasjonalt tilsnitt. Storbysatsing, det grønne skiftet, transportutfordringer – jeg kan selvsagt nevne en haug med andre politikkområder, dette er bare eksempler på ting som man ikke kan se utelukkende innenfor en norsk kontekst.

 

IMG_0058

Flytter komma

 

Jeg skal prøve å ikke gjøre dette blogginnlegget så langt, men jeg vil gi en liten oversikt over hva som er LNU sine prioriteringer for Governing Council og Habitat III. Så kan jeg prøve å gi en oppdatering på hvordan det går med de ulike temaene underveis eller i etterkant.

Vi prioriteterer utdanning, arbeidsledighet, offentlig rom, ungdomsmedvirkning og bærekraftig utvikling. Herunder ønsker vi  et fokus på trygge skoleveier for jenter, motvirke arbeidsledighet blant ungdom og offentlig rom som er designet med hensikt å ikke ekskludere visse grupper. Innen ungdomsmedvirkning ønsker vi blant annet en økt innsats for å etablere permanente strukturer for ungdomsmedvirkning i FN. Under bærekraftig utvikling ønsker vi at byer skal ha mål om å oppnå “net zero greenhouse gas emmissions”.

Jeg er veldig klar for jobben med å gjøre den urbane virkeligheten litt grønnere, mer likestilt og ungdomsvennlig! Stay tuned.

Tone

Ungdomsdelegat innen urbanisering

Dette er et blogginnlegg om at ting er i grunn ganske tilfeldig, i FN også. Kanskje særlig i FN.  

 

17-18 september var generalsekretær i LNU, Martin og jeg vært i New York i forbindelse med det første av tre forberedende møter til Habitat III i 2016. Preparatory Committee 1 (PrepCom) er kick-off for den store prosessen med å skape en ny global urbaniseringsagenda.

IMG_5457.jpg

This is where the magic happens

 

Bakteppe: Jeg følger Habitat III-prosessen i 2 år, har allerede vært på World Urban Forum i Medellin i April, og skal delta på PrepCom II samt UN Habitats governing council kommende vår. Tanken er, som med LNUs ungdomsdelegater flest, at jeg skal inngå i en offisiell norsk delegasjon. Hitill har Norge for øvrig glimret med sitt fravær, og dermed umuliggjort min status som delegat, men jeg holder ikke fanen noe lavere for norske barn og unge fordi, altså.

 

Innholdet i PrepCom 1 har vært relativt vanskelig å få grep på i forkant, og vi reiste med en hel del spørsmål om hvordan møtet ville forløpe seg og hva utfallet av møtet skulle bli. I utgangspunktet trodde jeg at utfallsdokumentet ville ha substans på urbaniseringspolicy, men det endte opp med å først og fremst handle om prosedyrer og finansiering av prosessen. Det er nyttig å delta i debatten om hvordan prosessen videre skal forløpe seg, spesielt er det viktig at vi er der for å bidra med å skape en prosess som inkluderer ungdom på en reell og meningsfull måte. Allikevel var jeg veldig klar for å begynne å jobbe med substans i den reelle prosessen, får vel bare smøre seg med tålmodighet.

 

Vi ankom New York på mandag, på dette tidspunktet hadde vi fremdeles ikke fått bekreftet at vi hadde adgang til møtet. Norge hadde ikke sendt en egen delegasjon, og kunne derfor ikke hjelpe oss med tilgang. Siden det var i siste liten var det uklart om det gikk i orden å få satt oss opp som deltakere via UN Habitat. Ganske enkelt er vi på plass i New York uten å vite om vi får tilgang til det møtet vi er her for, og uten nevneverdig god oversikt over hvordan vi skal få påvirket utfallet på en god måte. Heldigvis fikk vi, med god hjelp fra våre venner i UN Habitat de nødvendige tilgangene, og var på plass da møtet åpnet på onsdag.

 

 

Møtet

Selve møtet forløp seg i hovedsak slik at alle land og aktører som hadde rett og lyst til å komme med en uttalelse gjorde det. Uttalelsene sprikte fra kritikk av Habitat-prosessen så langt (se feks EU sin uttalelse http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_15468_en.htm), beskrivelser om hva som kjennetegner urbaniseringen i ulike land, ønsker for hva som bør innebefattes i den “Nye Urbane Agenda” til ytringer om hvor selve Habitat III skal arrangeres (det ser ut som det kan bli Ecuador, iallefall om G77 og Kina får viljen sin. Uttalelse: http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/Group-of-77-and-China.pdf). Uttalelsene er ikke en del av noe utfallsdokument fra PrepCom 1, men er “on the record” for resten av prosessen.

 

Det viste seg etterhvert at det ville også bli mulighet for ulike sivilsamfunnsgrupper å komme med en uttalelse, dette hadde jo selvsagt vært nyttig å vite om i forkant. Den såkalte Working Group for Children and Youth fikk i denne sammenheng muligheten til å kommer med en statement. For de som ikke vet hva Working Group egentlig er, ikke spør meg. Men det er visst noe som legitimt skal representere en gruppe innen gitte FN-prosesser, i dette tilfellet barn og ungdom. Hvor representativt det er kan nok diskuteres. Vi, sammen med et par mer eller mindre legitime representanter for ungdom, endte opp med å skrive uttalelsen på vegne av barn og ungdom ca en time før den skulle bli fremført. Vi satt fortsatt og forfattet de siste setningene i det Martin startet med å lese uttalelsen høyt for rommet fullt av medlemslandsrepresentanter og andre.

 

Fordelen: vi fikk på plass vår politikk i den offisielle uttalelsen fra barn og ungdom under PrepCom 1. Vi fikk snakket om både prinsipper for reell og meningsfull ungdomsmedvirkning, og viktigheten av tilgang til offentlig rom og infrastruktur som en fasilitator for lik mulighet til utdanning.

Ulempen: det er ikke greit å påstå at vi 5 som forfattet uttalelsen er legitime representanter for verdens barn og unge. Det var i siste liten, ikke forankret noe annet sted enn i vårt felles googledokument, og mildt sagt tilfeldig sammensatt. Mange temaer ble utelatt på grunn av hastverk. Jeg kunne fortsette å understreke hva som var illegitimt med denne formen for representasjon, men jeg har ikke hele uka..

 

For å ende sytesirkelen, så så det ikke ut til å være noe enklere for andre sivilsamfunnsaktører som hadde møtt opp. På et felles møte for sivilsamfunnsorganisasjoner dagen før PrepCom ble det gjentatt til det utrettelige at så langt har det vært særdeles vanskelig å finne ut hvordan man kan ta sin plass i denne prosessen. På den lyse siden, så skal det være vanskelig å overse dette frem mot neste PrepCom. Det bør komme på plass en struktur som ivaretar sivilsamfunnsstemmene, jeg kommer selv til å fokusere på hvordan man kan gjøre prosessen mer tilgjengelig for unge.

 

Noreg?

Det setet var tomt, gitt. Og det er jo så synd. Norge har stor legitimitet på bosettings- og urbaniseringsspørsmål i FN. Vi gjennomgår en kommunereform, og har en uttalt storbysatsning. Bør ikke denne politikken ha et internasjonalt tilsnitt? Det synes jeg. Jeg tror at Norge både kan bidra med nyttig kunnskap og erfaring, og lære en hel del selv ved å vende blikket litt ut. Å sikre jenters rett til utdanning er en hovedprioritering for regjeringens utenrikspolitikk. Jenter får ikke tilgang til utdanning hvis ikke det finnes infrastruktur som sikrer deres trygge ferdsel til og fra skolen. Gjett hvilket møte som kommer til å bli viktig i den sammenheng. Flere medlemsland har vært trege i oppstarten, og Norge er ikke det eneste landet som enda ikke har levert sin nasjonale Habitat-rapport. De er sikkert heller ikke de eneste som ikke har hatt en bred og inkluderende prosess i forbindelse med rapporten, slik generalforsamlingen sa at alle skulle. Men frykt ei, Norge, det er ikke for sent! Det er fremdeles to år til Habitat III, og hvis innsatsen kan trappes opp litt nå (ok, helst mer enn litt, da det for øyeblikket er null innsats), så er det store muligheter for å bidra til å skape en progressiv, bærekraftig og fremtidsrettet urban agenda.

 

bilde.JPG

Holder setet varmt til de kommer på banen igjen.

 

Det kommer jo noe utav dette

Å sette fingeren på hva man har oppnådd så langt i en prosess som fortsatt skal vare i noen år er litt vanskelig, men jeg skal gjøre et forsøk.

 

  1. Innspill til Habitat om hvordan ungdom bør involveres i Habitat III. Vi hadde to møter med visedirektør i UN habitat, der vi blant annet spilte inn at for å ha en bred og inkluderende prosess, er det helt essensielt å tilgjengeliggjøre den informasjonen som finnes. Hva kan man bidra med, som organisasjon, ungdomsråd, representant? Hvilken informasjon er relevant? Hvilke spørsmål vil bli diskutert? Hvordan medvirker man på en mest mulig effektiv måte i nettopp denne prosessen? Det bør ta få klikk fra noen i en ungdomsorganisasjon bestemmer seg for å finne ut litt mer om Habitat III, til vedkommede sitter med denne informasjonen.

 

  1. Vi fikk stadfestet oss som en nøkkelaktør på spørsmål om ungdom og medvirkning.  Jeg snakket på et side-event om ungdom og tilgang til offentlig rom, og fikk gjennom dette gått gjennom viktige prinsipper for ungdomsmedvirkning. Martin fikk showa foran hele bøtteballetten med et innlegg godt innsmurt i LNU-politik

 

  1. Vi fikk kontakt med aktører som representerer verdens ungdomsorganisasjoner, og har et godt grunnlag for å bygge videre på en sterkere koalisjon av ungdom i FN, blant annet som base for å få etablert en permanent mekanisme for ungdomsmedvirkning i FN.

Hater når G77 kommer og kutter taletida di.

 

 

It´s only just begun

Det er ganske uvant å jobbe på en måte der resultater virker så hypotetiske og langt fremme, og man bruker halve tiden på å orientere seg om hva som faktisk skjer. Men det er selvsagt ikke slik at møtet var for ingenting, og nå ser jeg kun fremover. På den lyse siden er det på ingen måte for sent å påvirke innholdet i Habitat III. Det kan se ut slik at mange myndigheter putter alt kruttet sitt i de nye utviklingsmålene nå, og derfor er det mange som har vært trege med å komme på banen. Dette skyter nok rekordfart når man har vedtatt nye mål og skal begynne å snakke implementering. Habitat III er selve møtet for å diskutere implementeringen av nye utviklingsmål. Men selv om vømmøl ikke er helt kosher for tida, har de rett i en ting: Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl! Vi må nok belage oss på hardt arbeid, harde forhandlinger og litt slit. Men fy søren, det er gøy å få være med å skape den nye urbane agendaen.

 

Tone Vesterhus

Ungdomsdelegat innen urbanisering

 

 

Er din organisasjon interessert i urbanisering, miljø, klima, utdanning, bosettingsspørsmål, spørsmål om arbeidsforhold, mat, bærekraft, helse, rettigheter ellernoesånnt? Da har du kommet til rett prosess. Gjerne pling på for å høre hvordan dere kan bli involvert. Lover ikke at jeg har fasiten, men dere kan jo bli med meg og finne ut av det.